Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Käyttörajoitetuksi yksilöityä metadataa, joka rajataan pois Finna.fi:stä ja/tai Finnan avoimen rajapinnan kautta tarjottavasta datasta.
  • Linkitettyjä resursseja eli esim. kuvia, kirjojen kansikuvia ja muita digitaalisia aineistoja, jollei aineistontarjoaja ole erikseen lisensoinut resurssia CC0:lla. Ks. Ohjeita aineistojen käyttöoikeustiedoista
  • Kirjojen takakansitekstejä.
  • Kirjastoaineistojen kuvailutietoihin sisältyviä tiivistelmätekstejä tai julkaisuarkistoaineistojen abstrakteja, joita ei tarjota hyödynnettäväksi Finnan avoimen rajapinnan kautta
  • Finnan käyttäjien tuottamaa, kertovaa tekstiä sisältävää kuvailutietoa, jota ei tarjota hyödynnettäväksi avoimen rajapinnan kautta.
  • Ks. Avoimen rajapinnan käyttöehdot

...