Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kirjaston asiakkaiden tunnistaminen esim. tulostuspalveluissa
  • E-kirjojen tarjoajat voivat esim. tarkistaa, onko tietty asiakas oikeutettu käyttämään tarjottua e-kirjaa.

Huom! Tämä rajapinta on toiminnallisuudeltaan hyvin suppea toiminnallisuudeltaan. Finna tukee myös OpenID Connect:ia, jossa on laajemmat toiminnot ja pääsy käyttäjän tietoihin.

...