Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tiedonhallinnan ohjausryhmä ohjaa Melindan  Melindan johtoryhmänä toimii Tiedonhallinnan ohjausryhmä. Ohjausryhmä linjaa metatietovarannon kehittämistä.

Ohjausryhmän aineisto löytyy osoitteesta: https://www.kiwi.fi/x/iIl8Aw