Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aika: klo 10-15

Käsiteltäviä asioita:

  • YSO-suositus: Mikolta pohjatekstiä 
  • Kirjastojärjestelmän hankintatilanne (Marja-Liisa)

  • Kansainvälisten kuvailun periaatteiden

...

  • käännöksen hyväksyminen (Tatja)
  • Kuvailun keventäminen: luvusta 1 eteenpäin

  • Ryhmäkuva (ryhmän etusivulle)