Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Samarbete inom aktörsbeskrivningen infördes i slutet av 2015 med Centret för öppen kunskap (CÖK) kunskap 

– Jyväskylä universitet. Vår målsättning är att utvidga samarbetsnätverket.

...