Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

Toimijakuvailupalvelumme tarjoaa ohjeistusta henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailussa. Annamme myös neuvontaa, tiedotusta ja koulutusta.

Palvelu on osa Kansalliskirjaston kuvailun kansallisia asiantuntijapalveluja.


Panel
titleToimijakuvailupalvelun yhteystiedot
toimijakuvailu-posti@helsinkiposti @ helsinki.fi


Blog Posts
sortcreation
reversetrue
contenttitles