Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Toimijakuvailupalvelumme tarjoaa ohjeistusta henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailussa. Annamme myös neuvontaa, tiedotusta ja koulutusta.

Palvelu on osa Kansalliskirjaston kuvailun kansallisia asiantuntijapalveluja.

Panel
titleToimijakuvailupalvelun yhteystiedot
toimijakuvailu-posti@helsinki.fi

 

Blog Posts
sortcreation
reversetrue
contenttitles