Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nimitietopalvelun tavoitteena on KAM-sektoreiden kuvailun kohteena olevien toimijoiden eli henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailujen yhteistuotanto. Yhteistuotannon mahdollistamiseksi suunnitellaan yhteisen tietomallin, tietovarannon ja järjestelmän käyttöönottoa tulevaisuudessa. Suunnittelu on selvitysvaiheessa (2017): ks. selvitysteksti ja jatkoselvitysteksti.

Paikkatietopalvelu 

Paikkatietopalvelun tavoitteena on KAM-sektoreiden ja muun julkishallinnon paikkojen kuvailun ja tunnistamisen palvelu, joka tukee yhteismitallisten paikkametatietojen tuottamista. Suunnittelu on selvitysvaiheessa (2017): ks. selvitysteksti.

...