Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Metadatakentät on jaettu pakollisiin, soveltuessaan pakollisiin, suositeltaviin ja vapaaehtoisiin kenttiin. OpenAIRE käyttää tarkenteetonta Simplified Dublin Corea, nämä kentät on merkitty otsikkoon ensin. Otsikon alku on samalla linkki kullekin OpenAIRE:n ohjesivulle. Julkaisuarkistoissa käytettäväksi suositellut metadatakentät on listattu OpenAIRE-kenttien jälkeen. Lisätietoa eri kentistä voi lukea 1 Kaikki metadatakentät sivun alasivuilta. Kentät on merkitty metadatasuositukseen OpenAIRE-tunnuksella. Konversio OpenAIREn vaatimiin kenttiin tehdään OAI-PMH -rajapinnassa.

Samat tiedot excel-taulukkona (esikatselun sijaan lataa omalle koneelle): OpenAIRE-ohjeita_metadatalle_1.0.xlsx


*Pakolliset kentät

1. Title: dc.title - Nimekkeet: dc.title / dc.title.alternative
- Säilytä alkuperäisen kirjoitusmuoto ja järjestys, alaotsikot erotetaan kaksoispisteellä (ilman välilyöntejä)

2. Creator: dc.creator - Tekijä: dc.contributor.author / dc.creator
- Nimi käänteisessä järjestyksessä: sukunimi, etunimi/etunimen alkukirjaimet
- Organisaation nimi organisaation hierarkian mukaan suuremmasta pienempään
- DSpace-kenttä dc.contributor.author korjataan OAI-PMH -rajapinnassa vaadituksi
- Pysyvä tunniste myös tekijöillä, erotetaan puolipisteellä tekijän nimestä; id_orcid 0000-0000-0000-0000

3. Access Level: dc.rights - OpenAIRE-pääsyoikeudet: dc.rights.accesslevel
- Käytä osoitteesta https://wiki.surfnet.nl/display/standards/info-eu-repo/#info-eu-repo-AccessRights löytyviä arvoja

 • info:eu-repo/semantics/closedAccess
 • info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
 • info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
 • info:eu-repo/semantics/openAccess

4. Publication Date: dc.date - Julkaisuaika: dc.date.issued
- Käytä ISO 8601 -standardin mukaista (vvvv-kk-pp) formaattia, vain vuoden ilmoittaminen on pakollista

5. Publication Type: dc.type - OpenAIRE-aineistotyyppi: dc.type.publication
- Käytä OpenAIREn luomaa kontrolloitua sanastoa

 • info:eu-repo/semantics/article
 • info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
 • info:eu-repo/semantics/masterThesis
 • info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
 • info:eu-repo/semantics/book
 • info:eu-repo/semantics/bookPart
 • info:eu-repo/semantics/review
 • info:eu-repo/semantics/conferenceObject
 • info:eu-repo/semantics/lecture
 • info:eu-repo/semantics/workingPaper
 • info:eu-repo/semantics/preprint
 • info:eu-repo/semantics/report
 • info:eu-repo/semantics/annotation
 • info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical
 • info:eu-repo/semantics/patent
 • info:eu-repo/semantics/other


6. Resource Identifier: dc.identifier - Teoksen tunniste: dc.identifier.urn / dc.identifier.doi / dc.identifier.uri / dc.identifier.[tunnisteen lyhenne]
- Yksiselitteinen julkaisun rinnakkaistallenteen tunniste, kuten urn, doi tai uri
- Tunnisteeksi suositellaan pysyvää tunnistetta: URN, DOI, Handle (tämä tai dc.relation-kenttään muun kuin rinnakkaistallenneversion tunniste)

 

*Soveltuessaan pakolliset kentät

1. Project Identifier: dc.relation - EU-projektirahoituksen tunniste: dc.relation.projectid
- Vaaditaan vain kun kyseessä EU-rahoitteinen projekti, OAI-PMH syntaksi: info:eu-repo/grantAgreement/Funder/FundingProgram/ProjectID/[Jurisdiction]/[ProjectName]/[ProjectAcronym]

2. Embargo End Date: dc.date - Saatavilla julkaisuarkistosta: dc.date.available
- Kun pääsyoikeudeksi merkitty info:eu-repo/semantics/embargoedAccess, syntaksi päivämäärän ilmoittamiseen: info:eu-repo/date/embargoEnd/<YYYY-MM-DD>

3. Subject: dc.subject - Avain- ja asiasanat: dc.subject / dc.subject.[asiasanaston lyhenne]
- Avainsanat ja luokitustiedot mahdollisia, suositellaan käyttämään kontrolloituja asiasanastoja ja luokituksia ja näissä URI:en käyttö suositeltavaa

4. Description: dc.description - Lyhyt kuvaus: dc.description
- Julkaisun kirjallinen/sanallinen kuvaus, ei saa käyttää moniosaisen tallenteen eri URLien listaamiseen

5. Publisher: dc.publisher - Julkaisija: dc.publisher
- Alkuperäisjulkaisun yksityinen tai julkinen kustantaja, käytä koko nimeä ja yliopiston hierarkia suuremmasta pienempään pisteillä erotettuna; epäselvissä tapauksissa kopioi tieto suoraan julkaisusta

 

*Suositellut kentät

1. License Condition: dc.rights - Tekijänoikeus-/käyttöoikeustiedot: dc.rights / dc.rights.uri / dc.rights.accessrights
- Suositellaan viittaamaan URLin avulla johonkin lisenssisivustoon, esim. CC-lisensseihin koneluettavuuden varmistamiseksi
- Käytettävä myös jos julkaisulla on embargo

2. Alternative Identifier: dc.relation - Vaihtoehtoinen tunniste: dc.relation.doi / dc.relation.[tunnisteen lyhenne]
- Esimerkiksi kustantajan version DOI-tunniste, PubMed tai arXiv ID; OpenAIREssa erillinen skeema näiden tunnisteiden tunnistamiseen:
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/<scheme>/<identifier>
- Suositellaan pysyvän tunnisteen käyttöä (tämä tai dc.identifier-kentän rinnakkaistallennetunniste)

3. Publication Reference: dc.relation - Lähteiden verkko-osoitteet: dc.relation.reference
- Julkaisussa viitattujen aineistojen verkko-osoitteita varten, skeema: info:eu-repo/semantics/reference/<scheme>/<identifier>

4. Dataset Reference: dc.relation - Viittaus tutkimusdataan: dc.relation.dataset
- Julkaisussa käytetyn tutkimusdatan splash-pagen/esittelysivun verkko-osoite, skeema: info:eu-repo/semantics/dataset/<scheme>/<identifier>

5. Contributor: dc.contributor - Toimittaja tai muu tekijä: dc.contributor.editor / dc.contributor.[muu tekijyys]
- Julkaisun tekoon liittyvä toissijainen henkilö-, organisaatio- tai palvelu(?) -tekijä, muotoilu sama kuin tekijä-kentässä
- Ilmoitus EU-rahoituksesta ”kontrolloiduilla” termeillä: European Union (EU) and Horizon 2020 ; Euratom and Euratom research and training programme 2014–2018

6. Publication Version: dc.type - OpenAiRE-aineistoversio: dc.type.version
- Suosituksen mukainen tieto rinnakkaistallenteen aineistoversiosta, oletuksena vertaisarvioinnin läpikäynti. 

 • info:eu-repo/semantics/draft
 • info:eu-repo/semantics/submittedVersion
 • info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
 • info:eu-repo/semantics/publishedVersion (käytännössä vertaisarvioitu)
 • info:eu-repo/semantics/updatedVersion

7. Format: dc.format - MIME Type -aineistotyyppi: dc.format.mimetype
- Julkaisun fyysinen tai elektroninen muoto, MIME-tyyppejä suositellaan käytettäväksi http://www.iana.org/assignments/media-types

8. Source: dc.source - Lähdeviite, alkuperäisen teoksen ilmestymistiedot: dc.identifier.citation / dc.relation.ispartofseries / dc.relation.issn / dc.relation.ispartofjournal
- Viittaus alkuperäiseen painettuun julkaisuun sen digitoidun version kuvailusta

9. Language: dc.language - Teoksen kieli: dc.language.iso
- ISO 639-x -standardin mukainen kielikoodi, suositellaan 3-merkkistä koodia http://www.sil.org/iso639-3/

10. Coverage: dc.coverage - Sivumäärä, tiedoston koko tai sivunumerot: dc.format.extent / dc.format.size / dc.format.pagerange
- Julkaisun avaruudellinen, ajallinen tai juridinen laajuus

11. Audience: dc.audience - Yleisö: ei käytössä
- dc.audience kuuluu tarkenteiden kanssa Qualified DC:een, joka sittemmin korvattu DCMI Metadata Termseillä, eli dcterms-kentillä
- Julkaisun oletettu lukijakunta, ei erikseen määriteltyä skeemaa → tekijän, julkaisijan tai kolmannen osapuolen määriteltävissä (esimerkkinä Yhdysvaltain opetushallituksen metadatatietokanta)


*Vapaaehtoinen kenttä

1. Relation: dc.relation - Muu relaatio: ei käytössä
- Julkaisun mahdollinen linkittyminen muihin metadatatietueisiin/julkaisuihin