Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Taylor & Francis Science & Technology Library (S&T) - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Taylor & Francis

Linkki palveluun

http://www.tandfonline.com/

Lehtilista

Lukuoikeuden kattava lehtilista/Title list for reading

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Taylor - Francis Science - Technology Library (S-T) -tilaajat

Sopimuskausi

  Aineistokuvaus

  Taylor & Francis Science and Technology Library (S&T) sisältää 455 nimekettä (ks. lehtilista). Kokoelmaan sisältyvien lehtien lisäksi tilaajilla on pääsy samaa kokoelmaa tilaavien organisaatioiden core-lehtiin. Organisaatioilla ei sopimuksen perusteella ole pääsyä niihin lehtiin, joiden kustantamisen T&F on aloittanut vuoden 2016 jälkeen. Lehdet ovat saatavilla vuodesta 1997 lähtien.

  Kokoelmaan kuuluu lehtiä seuraavilta tieteenaloilta:

  Biological, Earth & Environmental Food Science
  Chemistry
  Engineering, Computing & Technology
  Mathematics & Statistics
  Physics
  Sports Science & Medicine

  Lisätietoja T&F:n verkkosivuilla:

  https://librarianresources.taylorandfrancis.com/collection/science-technology-library/

  Käyttäjät

  Tilaajaorganisaation opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta (ml. aiemmin organisaatiossa työskennellyt ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta). Henkilöt, jotka eivät ole auktorisoituja käyttäjiä, mutta joilla on pääsy organisaation suojattuun verkkoon tilaajan tiloissa.

  Sallittu käyttö

  Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät saavat
  - selailla aineistoa ja tehdä siitä tiedonhakuja
  - tulostaa ja/tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta
  - ottaa kohtuullisen määrän valokopioita aineistosta
  - esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
  - luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia aineistosta myös muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin. Luovutettua aineistoa ei saa jakaa uudelleen eteenpäin.
  - sisällyttää osia aineistosta akateemisiin julkaisuihin (tehtäviin, portfolioihin, opinnäytteisiin ja väitöskirjoihin), jos kyseessä on aineiston lisensoiman organisaation tavanomainen toimintatapa. Työssä tulee mainita lähde ja tekijänoikeuden omistaja.
  - lukurajoitteiset käyttäjät voivat käyttää Braille-näyttöjä ja puhesyntetisaattoria tai vastaavia laitteita käyttääkseen aineistoa
  Auktorisoidut käyttäjät saavat
  - sisällyttää kurssipaketteihin linkkejä osiin aineistosta. Lähde ja tekijänoikeuden omistaja tulee mainita.
  - lukurajoitteisille tarkoitettuja (esim. Braille-muodossa olevia) kurssipaketteja voidaan tarjota auktorisoiduille lukurajoitteisille käyttäjille.
  - jakaa yksittäisiä kopioita muille auktorisoiduille käyttäjille opetustarkoituksessa.
  - tehdä tekstin- ja datanlouhintaa aineistoon.

  Mikäli yksittäisen artikkelin yhteydessä ilmoitetaan, että sen käyttöä koskee open access lisenssin ehdot, noudatetaan kyseisen lisenssin ehtoja.

  Kielletty käyttö

  Tilaajaorganisaatio, auktorisoidut käyttäjät ja paikalliskäyttäjät eivät saa:
  - sallia kenenkään muun kuin auktorisoitujen tai paikalliskäyttäjien päästä aineistoon (paitsi tässä sopimuksessa erikseen sallituilla tavoilla)
  - systemaattisesti tehdä useita kopioita aineistosta (paitsi tässä sopimuksessa erikseen sallituilla tavoilla).
  - jakaa aineistoa verkossa (paitsi tässä sopimuksessa erikseen sallituilla tavoilla).
  - käyttää aineistoa kaupalliseen tarkoitukseen tai mihinkään muuhun kuin opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin tai yksityisiin tarkoituksiin.
  - poistaa tai muuttaa tekijöiden nimiä tai tekijänoikeusmerkintöjä.
  - julkaista tai jakaa aineistoa tai aineistoon perustuvia julkaisuja (paitsi tässä sopimuksessa erikseen sallituilla tavoilla).
  - muuttaa tai muokata aineistoa, paitsi siinä laajuudessa kuin se on tarpeen jotta aineistoa voidaan lukea ruudulta, tai kuten muuten määritelty tässä sopimuksessa.

  Open access

  Tilaajaorganisaatioiden tutkijat voivat julkaista ilman lisämaksua avoimena rajatun määrän artikkeleja vuodessa Open Select Standard Rate -lehdissä ja Open Access -lehdessä Annals of Medicine. Jos artikkeleja jää jonain vuonna käyttämättä, niitä saa käyttää sopimuskauden seuraavina vuosina.

  Ohjeet artikkelien vastaaville kirjoittajille:

  https://finelib.fi/oa-julkaiseminen-taylorfrancisin-lehdissa/

  Etäkäyttö

  Etäkäyttö on sallittu auktorisoiduille käyttäjille.

  Koulutusmateriaali verkossa

  Taylor & Francis Online Help Center

  Lisätietoja

   

  Taylor & Francis Science & Technology Library (S&T) - user rights and remote access

  Publisher / Broker

  Taylor & Francis

  Link to the resource

  http://www.tandfonline.com/

  Journal list

  Lukuoikeuden kattava lehtilista/Title list for reading

  Subscribing organisations

  List of subscribing organisations

  Agreement period

   Description

    

   Authorised users

   - current members of the faculty, staff, affiliated researchers, docents and contractors of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis)
   - individuals who are currently studying at the Licensee’s institution
   - outsourced faculty and/or staff previously employed by the Licensee in their performance of services for and on behalf of the Licensee only
   - retired faculty, staff and researchers of the Licensee who are permitted to access the Secure Network regardless of the physical location of such persons and who have been issued by the Licensee with a password or other authentication.

   Permitted use

   Authorised Users and Walk-in-Users may:
   - Search, download, view, retrieve and display the licensed material
   - Electronically save copies of parts of the licensed material.
   - Print off single copies
   - Make a reasonable number of photocopies of parts of the licensed material
   - Distribute single copies of parts of the Licensed Material in print or electronic form including email to third parties for the purposes of non-commercial scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups. Sharing shall be incidental and not for re-transmission.
   - Publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.
   - Incorporate parts of the Licensed Material in printed or electronic form in Academic Works, including reproductions of the Academic Works for personal use and library deposit, if such use conforms to the customary and usual practice of the Licensee. Reproductions in printed or electronic form of Academic Works may be provided to sponsors of such Academic Works. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner.
   - Reading impaired Authorized and Walk-in-Users may use Braille displays, voice synthesizers and other devices to enable use of the Licensed Material.

   Authorized users may:
   - Distribute single articles from the Licensed Material in print form to other Authorised Users for teaching purposes. This shall include the distribution of a copy to each individual student Authorised User taking part in a course at the Licensee's institution. In addition Authorised Users who are library personnel are permitted to provide single printed copies of single articles at the request of individual Authorised and Walk-in Users.
   - Incorporate electronic links to parts of the Licensed Material in electronic course packs, study packs, resource lists and in any other material (including but not limited to multi-media works) to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments (including but not limited to virtual learning environments, managed learning environments, virtual research environments and library environments) hosted on a Secure Network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, may also be offered to Authorised Users who, in the reasonable opinion of the Licensee, are reading impaired.
   - Use the Licensed Material to perform and engage in Data mining activities for Educational Purposes only after specific permission is granted by the Licensor for each instance or project.

   If an article in the licensed material has been published under an open access license, in such cases those license terms govern the use.

   Prohibited use

   The Licensee, Authorised Users or Walk-In-Users may not:

   - Permit anyone other than Authorised or Walk-In-Users to access or use the Licensed Material, save as permitted in this Agreement
   - Systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material save as permitted in this Agreement.
   - Display or distribute any part of the Licensed Material on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network save as permitted in this Agreement.
   - Use the whole or any part of the Licensed Material for any Commercial Use or any purpose other than Educational Use.
   - Remove or alter the authors’ names or the Licensor’s copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material.
   - Publish, distribute or make available the Licensed Material, works based on the Licensed Material or works which combine it with any other material, save as permitted in this Agreement
   - Alter, abridge, adapt or modify the Licensed Material, except to the extent necessary to make it perceptible on a screen, to Authorised and Walk-in Users or as otherwise permitted in this agreement. For the avoidance of doubt, no alteration of the words or their order is permitted.

   Open access

   The researchers of the member organizations can publish a limited number of articles per year without extra costs in Open Select Standard Rate journals and in Open Access journal Annals of Medicine. Any shortfall of publishing below the Publication Cap will be rolled over to the following year.

   Instructions to corresponding authors:

   https://finelib.fi/open-access-publishing-in-taylor-francis-journals/

   Remote access

   Authorised Users are allowed access through Secure Network regardless of their physical location.

   Training material on web

   Taylor & Francis Online Help Center

   Additional information