Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
JY - Jyväskylän yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Aalto - Aalto-yliopisto

AMK-kirjastot
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
Kela - Kansaneläkelaitos
Luke - Luonnonvarakeskus
SYKE - Suomen ympäristökeskus