Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ajanmääreet merkitään yleensä vuosikymmenen tai vuosisadan tarkkuudella. Yksittäisiä vuosia voidaan merkitä tapahtumiin viitattaessa. Jos aiheena on useita vuosisatoja kattava jakso, kukin vuosisata merkitään erikseen. Ajanlaskun alkua edeltävissä aikamääreissä käytetään lyhennettä ”eaa.” ja sen jälkeisissä puolestaan tarvittaessa selvyyden vuoksi ”jaa.”.

Asiasanoituksessa sovelletaan YSAa ja Vaikka vuosiluvut eivät sisälly YSOon, niiden merkitseminen on YSOn ohjeiden mukaista, joten osakenttään ‡2 merkitään lyhenne ”ysa””yso/fin”.

Mikäli kappaleita ei ole kuvailtu osakohteittain, voidaan emotietueen osakentässä ‡3 ilmoittaa, mitä aineiston osia asiasana koskee.

648 #7 ‡a 1960-luku ‡2 ysayso/fin
(Kukkia ja perhosia -laulun aiheeseen liittyvä ajanjakso)

648 #7 ‡a 1985 ‡2 ysayso/fin
648 #7 ‡a 1980-luku ‡2 ysayso/fin

(Eppu Normaalin esittämän Vuonna ’85 -laulun aiheeseen liittyvät ajanmääreet)

...

Anchor
650
650
650 KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA (T)

OHJE ASIASANOJA KETJUTTAVILLE KIRJASTOILLEIndikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Aiheen taso
# - Tieto puuttuu
Toinen
- Asiasanasto
7 - Asiasanasto määritetty osakentässä ‡2   

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Aihetta ilmaiseva termi tai maantieteellinen nimi (ET)
‡x ‡0 - Yleinen lisämääre Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)
‡z - Maantieteellinen lisämääre (T)
‡y - Aikaa ilmaiseva lisämääre (T)
‡2 - Asiasanan tai termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET) 

Loppupiste: Kentän loppuun ei tule pistettä, jos käytettävä asiasanasto on suomalainen. Sen sijaan kentän loppuun voidaan sanastokohtaisten käytäntöjen mukaisesti lisätä piste, jos käytettävä asiasanasto ei ole suomalainen. Piste lisätään tällöin osakenttä ‡2:sta edeltävän osakentän loppuun.
Kenttää käytetään asiasanoitukseen, kun asiasanat ovat kontrolloiduista asiasanastoista. Henkilönnimi-, yhteisönnimi- ja kokouksen nimi -asiasanoja ei merkitä tähän kenttään (ks. mm. 600- ja 610-kenttien ohjeet). Kontrolloimattomista asiasanoista katso kentän 653 ohjeet.
Suomalaisten sanastojen sanat kirjoitetaan yleensä pienellä alkukirjaimella, eikä loppuun tule pistettä.
Emotietueessa asiasanoilla luon­nehditaan julkaisukokonaisuuden, sen pääosan tai tärkeimpien osa-alueiden sisältöä. Yksit­täisille osakohteille voidaan antaa omia asiasanoja, varsinkin jos laajem­massa kokoelmassa on vain jokin kappale, johon ko. asiasana so­veltuu (esim. elokuvamu­siikki).  Laajat teokset, kuten sinfoniat, asiasanoitetaan myös osakohteittain. Taidemusiikin kokoelmat, joissa musiikin laji saattaa vaihdella, asiasanoitetaan osakohteiden tasolla.
Usein esiintyvät asiasanat ketju­tetaan paikan ja ajan määreillä. Nuottijulkaisuissa paikanmääreillä kuvataan kappa­leiden/teos­ten alkuperämaata, riippu­matta siitä minkä kielinen ko. nuottijulkaisu on.  Äänitteissä esittäjien ja esitetyn musiikin paikan- ja ajanmääreet saattavat olla keskenään erilaisia. Aikamääreinä käytetään vuosikymmeniä tai vuosisatoja. Tarvittaessa toistetaan koko kenttää, ei osakenttää ‡y.
Asiasanoituksessa sovelletaan Musiikin asiasanastoa (MUSA). Tarvittaessa tätä täydennetään Yleisellä suomalaisella asiasanastolla (YSA). Jos asiasanaketjussa on sovellettu molempia asiasanastoja, ensimmäinen asiasana eli päätermi määrää osakenttään ‡2 tallennettavan asiasanaston lyhenteen.
650 #7 ‡a rock ‡z Suomi ‡y 1990-luku ‡2 musa
650 #7 ‡a sinfoniat ‡z Suomi ‡y 1990-luku ‡2 musa
650 #7 ‡a sinfoniset runot ‡z Saksa ‡y 1890-luku ‡2 musa
650 #7 ‡a orkesterimusiikki ‡z Saksa ‡y 1890-luku ‡2 musa
650 #7 ‡a orkesterimusiikki ‡x jousiorkesterit ‡z Saksa ‡y 1800-luku ‡2 musa
650 #7 ‡a orkesterimusiikki ‡x jousiorkesterit ‡z Saksa ‡y 1900-1909 ‡2 musa
650 #7 ‡a sonaatit ‡x piano ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa
650 #7 ‡a duot ‡x piano (2) ‡z Alankomaat ‡y 1950-luku ‡2 musa
(kaksi pianoa, kaksi soittajaa)
650 #7 ‡a duot ‡x piano ‡z Iso-Britannia ‡y 1830-luku ‡2 musa
(yksi piano, kaksi soittajaa)
650 #7 ‡a kvintetot ‡x yhtyeet ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa
650 #7 ‡a kamarimusiikki ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa
650 #7 ‡a tekno ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa
650 #7 ‡a elektroninen populaarimusiikki ‡x tekno ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa
650 #7 ‡a liturginen musiikki ‡2 musa
650 #7 ‡a kuoromusiikki ‡x sekakuorot ‡z Yhdysvallat ‡y 1970-luku ‡2 musa
650 #7 ‡a liturginen musiikki ‡x keskiaika ‡2 musa
650 #7 ‡a gregoriaaninen laulu ‡x keskiaika ‡2 musa
240 10 ‡a Pelimannit, ‡n op1; ‡o sovitettu, jousiorkesteri
382 01 ‡a piano
500 ## ‡a Musiikin esityskokoonpano: jousiorkesteri.
650 #7 ‡a piano ‡x sovitukset ‡2 musa
650 #7 ‡a sovitukset ‡x jousiorkesterit ‡2 musa
650 #7 ‡a orkesterimusiikki ‡x jousiorkesterit ‡z Suomi ‡y 1950-luku ‡2 musa
HUOM! Musiikkiteosta kuvaavien asiasanojen ajanmääreellä tarkoitetaan taidemusiikissa teoksen sävellysajankohtaa, mutta populaarimusiikkiäänitteissä esitys- tai julkaisuaikaa:
650 #7 ‡a urut ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa
(vain 2000-luvulla uruille sävelletyt teokset)
MUTTA
650 #7 ‡a rock ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa
(2000-luvulla taltioitu/julkaistu äänite

OHJE ASIASANOJA KETJUTTAMATTOMILLE KIRJASTOILLE

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Aiheen taso
# - Tieto puuttuu
Toinen
- Asiasanasto
7 - Asiasanasto määritetty osakentässä ‡2   

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Aihetta ilmaiseva termi (ET)
‡2 - Asiasanan tai termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET) 

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä, jos käytettävä asiasanasto on suomalainen. Sen sijaan kentän loppuun voidaan sanastokohtaisten käytäntöjen mukaisesti lisätä piste, jos käytettävä asiasanasto ei ole suomalainen. Piste lisätään tällöin osakentän ‡2 edeltävän osakentän loppuun.

...

Asiasanoituksessa käytetään Yleistä suomalaista asiasanastoa ontologiaa (YSAYSO).

Aiheterminä käytetään niin täsmällistä asiasanaa kuin on kuvailun kohteen kannalta mielekästä. Ylemmän tason termejä voidaan käyttää täsmällisempien termien sijaan tai lisäksi, jos kuvailun kohde kuvaa useita samaan käsitehierarkiaan kuuluvia aiheita.

650 #7 ‡a saimaannorppa ‡2 ysa‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p12477 ‡2 yso/fin
(yksittäinen eläinlaji laulun aiheena)

650 #7 ‡a kirjastonhoitajat ‡2 ysa‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3246 ‡2 yso/fin

650 #7 ‡a tiistai ‡2 ysa‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p28140 ‡2 yso/fin
(laulun aiheena yksittäinen viikonpäivä)

650 #7 ‡a viikonpäivät ‡2 ysa‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11110 ‡2 yso/fin
(laulun aiheena viikonpäivät yleensä)

Mikäli kappaleita ei ole kuvailtu osakohteittain, voidaan emotietueen osakentässä ‡3 ilmoittaa, mitä aineiston osia asiasana koskee.

650 #7 ‡a kuninkaalliset ‡2 ysa‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4797 ‡2 yso/fin
650 #7 ‡3 Levy 1 ‡a prinsessat ‡2 ysa ‡3 levy 1‡0
http://www.yso.fi/onto/yso/p18952 ‡2 yso/fin
650 #7 ‡3 Levy 2 ‡a prinssit ‡2 ysa ‡3 levy 2‡0
http://www.yso.fi/onto/yso/p4796 ‡2 yso/fin


...

Anchor
651
651
651 MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)

...

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Maantieteellinen nimi (ET)
‡z ‡0 - Maantieteellinen lisämääre Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)
‡2 - Asiasanan tai termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET) 

...

Maantieteellisinä termeinä käytetään ensisijaisesti YSAn YSO-paikkojen termejä. Maantieteellisenä terminä käytetään niin täsmällistä termiä kuin on kuvailun kohteen kannalta mielekästä. Ylemmän tason termejä voidaan käyttää täsmällisempien termien sijaan tai lisäksi, jos kuvailun kohde kuvaa useita samaa käsitehierarkiaan kuuluvia aiheita.

Mikäli kappaleita ei ole kuvailtu osakohteittain, voidaan emotietueen osakentässä ‡3 ilmoittaa, mitä aineiston osia asiasana koskee.

651 #7 ‡a Tampere ‡2 ysayso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94436
651 #7 ‡a Tammerkoski
‡2 ysayso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p217601
(Tammerkoski-lauluun liittyvät maantieteelliset paikat)

651 #7 ‡a Sörnäinen (Helsinki ‡z Sörnäinen ‡2 ysa) ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105607


...

Anchor
655
655
655 AINEISTON LAJITYYPPI/MUOTO HAKUTERMINÄ (T)

...

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Lajityyppiä/muotoa kuvaava termi (ET)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)
‡2 - Asiasanan tai termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

...

655 #7 ‡a viihdemusiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s421

655 #7 ‡a konsertot ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s718

655 #7 ‡a sointuoppaat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s395

655 #7 ‡a rock ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1186

655 #7 ‡a sinfoniat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s917
655 #7 ‡a sinfoniset runot ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s362

655 #7 ‡a sonaatit ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s116

655 #7 ‡a duot ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s325

655 #7 ‡a kvintetot ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s416
655 #7 ‡a kamarimusiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s293

655 #7 ‡a tekno ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s192
655 #7 ‡a elektroninen populaarimusiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s547

655 #7 ‡a liturginen musiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1156
655 #7 ‡a kuoromusiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1193

655 #7 ‡a liturginen musiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1156
655 #7 ‡a gregoriaaninen laulu ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1067

240 10 ‡a Pelimannit, ‡n op1; ‡o sovitettu, jousiorkesteri
382 01 ‡a jousiorkesteri ‡2 seko
500 ## ‡a Musiikin esityskokoonpano: jousiorkesteri.
655 #7 ‡a orkesterimusiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1009
655 #7 ‡a sovitukset ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s909

Mikäli kappaleita ei ole kuvailtu osakohteittain, voidaan emotietueen osakentässä ‡3 ilmoittaa, mitä aineiston osia termi koskee.

655 #7 ‡3 Levy 1 ‡a rock ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1186
655 #7 ‡3 Levy 2 ‡a iskelmät ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s771