Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tähän kenttään merkitään sarjatiedot siinä muodossa kuin ne esiintyvät tiedonlähteessä. Koska kenttä ei ole indeksoituva, on nimekkeestä  Nimekkeestä tehtävä erillinen kirjaus indeksoitumista varten kirjaus myös 8XX-kenttään. 490-kentän ensimmäisellä indikaattorilla ilmaistaan, onko tällainen muoto tehty.

...