Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Teos
RDA 7.21 Musiikin esityskokoonpano

Musiikin esityskokoonpano tarkoittaa niitä soittimia, lauluääniä tai esitysryhmiä, joita on käytetty tai tarkoitus käyttää musiikin esittämiseen. Musiikin esityskokoonpano merkitään, kun tieto on helposti saatavana aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Termi valitaan Suomalaisesta esityskokoonpanosanastosta.

Teoksen osaa tai osia kuvailtaessa ei kokonaisteoksen esityskokoonpanoa merkitä.

Ohjeluettelosta otetun termin lähteeksi merkitään osakenttään ‡2 koodi seko. Osakenttä tallennetaan kentän loppuun.

Esityskokoonpano merkitään tässä järjestyksessä:
a)    lauluäänet
b)    kosketinsoitin, jos kokoonpanossa on lisäksi vähintään kaksi muuta soitinta
c)    muut soittimet partituurijärjestyksessä (ensisijaisesti noudatetaan teoksen omaa tai teoksen lajille tyypillistä partituurijärjestystä, mutta jos tällaista ei ole käytettävissä, noudatetaan vakiintunutta orkesterin partituurijärjestystä)
d)    continuo.

Esityskokoonpanotermit merkitään aina yksikkömuodossa.

Jos teoksella ei ole solistia tai solisteja, merkitään kaikki esityskokoonpanotermit omiin ‡a-osakenttiinsä. Myös solisti, jota säestää yksi soitin tai soitinyhtye, merkitään ‡a-osakenttään.

382 01 ‡a piano ‡n 1 ‡a klarinetti  ‡n 1 ‡a sello ‡n 1  ‡s 3
‡2 seko
382 01 ‡a viulu ‡n 1 ‡a piano ‡n 1  ‡s 2  ‡2 seko

382 01 ‡a lauluääni ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡a kitara ‡n 1 ‡s 3  ‡2 seko
(nuottiaineisto, jossa lalulumelodia, pianosäestys sekä soinnutus kitaralle)

Osakentässä ‡a (esityskokoonpano), ‡b (solisti), ‡d (kaksintava soitin/lauluääni) tai ‡p (vaihtoehtoinen esityskokoonpano) olevan soitinta tai lauluääntä merkitsevän esityskokoonpanotermin jälkeen merkitään esittäjien lukumäärä osakenttään ‡n.

Esittäjien  kokonaismäärä merkitään osakenttään ‡s.

382 01 ‡a klarinetti ‡n 1 ‡a fagotti ‡n 1 ‡a käyrätorvi ‡n 1 ‡a viulu ‡n 2 ‡a alttoviulu ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡a kontrabasso ‡n 1 ‡s 8 ‡2 seko

Osakentässä ‡a (esityskokoonpano) tai ‡p (vaihtoehtoinen esityskokoonpano) olevan samantyyppistä yhtyettä, orkesteria tai kuoroa merkitsevän esityskokoonpanotermin jälkeen merkitään yhtyeiden, orkestereiden tai kuorojen lukumäärä osakenttään ‡e.

Yhtyeiden, orkestereiden ja kuorojen kokonaismäärä merkitään osakenttään ‡t.

382 01 ‡a sekakuoro ‡e 2 ‡a orkesteri ‡e 1 ‡t 3 ‡2 seko

Jos esityskokoonpano koostuu ‡b-osakenttiin merkittävistä solisteista sekä yhtyeistä, orkestereista ja/tai kuoroista, solistien kokonaismäärä merkitään osakenttään ‡r.

382 01 ‡b mezzosopraano ‡n 1 ‡b baritoni ‡n 1 ‡a orkesteri ‡e 1 ‡r 2 ‡t 1 ‡2 seko

Kenttää voidaan selvyyden vuoksi toistaa, jos esimerkiksi vaihtoehtoisten kokoonpanojen merkitseminen omissa kentissään auttaa hahmottamaan kokonaisuutta paremmin.

Osakentässä ‡v voidaan tarvittaessa ilmoittaa tietoja, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kuoron äänityypit, soittimen viritys ja muuten kuin kahdella kädellä soitettavasta soittimesta käsien lukumäärä.

382 01 a sekakuoro e 2 v SATB, SATB t 2 2 seko
(teos kahdelle säestämättömälle kuorolle, jotka molemmat koostuvat sopraano-, altto-, tenori- ja bassoäänistä (SATB))

382 01 ‡a klarinetti n 1 v A-klarinetti s 1 ‡2 seko

382 01 ‡a piano n 2 v piano, 4-kätisesti  s 2 2 seko

Kenraalibassosäestyksestä käytetään termiä continuo (EI basso continuo, kenraalibasso, figured bass, thorough bass). Continuosta ei tehdä merkintää, jos se on osa (jousi)orkesteria.

Nuottijulkaisu, joka sisältää sonaatteja viululle ja continuolle (continuo-osuuden soittimistoa ei ole määritelty):

382 01 a viulu n 1 a continuo 2 seko

Heinrich Ignaz Franz Biberin Mysteerisonaatit. Esitys, jossa continuo-osuus on toteutettu uruilla:

382 01 a viulu n 1 a continuo v urut 2 seko     (jotta voidaan etsiä ekspressioita, joissa continuo on toteutettu uruilla)

382 01 a viulu n 1 a urut n 1 s 2 2 seko     (esityskokoopanon tieto sinänsä, ottamatta kantaa urkujen osuuden solistisuuteen)

Sama esityksena, jossa continuo-osuus toteutettu sellolla, teorbilla ja cembalolla:

382 01 a viulu n 1 a continuo v sello, teorbi, cembalo 2 seko     (jotta voidaan etsiä ekspressioita, joissa continuo on toteutettu sellolla, teorbilla ja cembalolla)

382 01 a viulu n 1 a sello n 1 a teorbi n 1 n cembalo n 1 s 4 2 seko     (esityskokoopanon tieto sinänsä, ottamatta kantaa continuosoittimien osuuden solistisuuteen)

Vaihtoehtoinen soitin merkitään osakenttään ‡p ensisijaisen soittimen jälkeen.
382 01 ‡a klarinetti ‡n 1 ‡p alttoviulu ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡s 2 ‡2 seko

Sivusoitin merkitään osakenttään ‡d pääsoittimen jälkeen. Sivusoittimella tarkoitetaan soitinta, jota pääsoittimen lisäksi soittaa saman teoksen aikana yksi henkilö.
382 01 ‡a huilu ‡n 1 ‡d piccolo ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡s 2 ‡2 seko

Säestävän kokoonpanon termit merkitään solistin tai solistien jälkeen ‡a-osakenttään tai -kenttiin. Solistit merkitään kentän alkuun omiin ‡b-osakenttiinsä.
382 01 ‡b viulu n 1 ‡a orkesteri e 1 r 1 t 1 ‡2 seko
(viulukonsertto)

Säestävän yhtyeen kokoonpanotietoon merkitään sopiva termi jokaiselle soittimelle.

Soololauluäänien äänialasta käytetään sopivaa termiä seuraavista: sopraano, mezzosopraano, altto, tenori, baritoni, basso. Myös sanastosta löytyviä tarkempia termejä voidaan käyttää tarvittaessa (esim. kontratenori). Jos soololauluäänten äänialoja ei ole eritelty, käytetään seuraavia termejä: sekasooloäänet, miessooloäänet ja naissooloäänet. Myös muita sanastosta löytyviä termejä voidaan käyttää tarvittaessa. 

Kuoron ja lauluyhtyeen kokoonpanosta käytetään seuraavia termejä: sekakuoro, mieskuoro, naiskuoro, unisonokuoro. Myös muita sanastosta löytyviä termejä voidaan käyttää tarvittaessa (esim. lauluyhtye, kuoro, lapsikuoro, nuorisokuoro). Soololauluääni- ja kuoro-osuuksia sisältävän sävellyksen esityskokoonpanoksi merkitään soololauluäänet, kuoroa kuvaava termi ja mahdollinen säestys.
382 01 ‡b sopraano  n 1 ‡b tenori  n 1 ‡a sekakuoro  e 1 ‡a orkesteri  e 1 r 2  t 2 ‡2 seko

Täsmentämätön kokoonpano
Jos täsmällistä esityskokoonpanoa tai sen osaa ei saada selville, merkitään

1) soitinryhmää tai kokoonpanoa kuvaava kokoava termi (esim. puupuhallin, vaskipuhallin, puhallinsoitin, lyömäsoitin, näppäilysoitin, kosketinsoitin, jousisoitin)
382 01 ‡a harmonikka n 1 ‡a näppäilysoitin n 1 ‡a viulu n 1 s 3 ‡2 seko

2) soittimen tai lauluäänen ääniala tai yleinen tyyppi (esim. korkea lauluääni, naislauluääni, lauluääni).
382 01 ‡a lauluääni n 1 ‡a marimba n 1 s 2 ‡2 seko

3) soveltuva termi täsmentämättömälle soittimelle, lauluäänelle tai esittäjäryhmälle
382 01 ‡a soitin n 1 ‡a piano n 1 s 2 ‡2 seko
(Aineistossa: Three carols for piano and solo instrument)

ja/tai

4) mikäli esityskokoonpano on kokonaan määrittämätön, käytetään termiä esittäjä. Mikäli äänien lukumäärä on tiedossa, se voidaan merkitä osakenttään ‡n termin ääni jälkeen.
382 01 ‡a ääni ‡n 4 s 4 ‡2 seko
382 01 ‡a esittäjä 2 seko


Manifestaatio
Julkaisuun sisältyvien ekspressioiden esityskokoonpano voidaan merkitä tarvittaessa myös emotietueeseen.


...