Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡g - Teoksen tai ekspression luontipaikka (T)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)
‡2 - Termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

...

Paikka merkitään bibliografiseen tietueeseen yleensä maan tarkkuudella. Kentässä käytetään YSAssa YSO-paikoissa olevia maantieteellisiä nimiä.

...

Kenttään merkitään teoksen alkuperään liittyvä paikka. Tyypillisesti tieto merkitään taidemusiikkiteoksen kuvailuun. Teoksen alkuperään liittyvä paikka ymmärretään väljästi paikaksi, johon teoksen alkuperä identifioituu. Tällainen paikka on esimerkiksi säveltäjän kotimaa. Konkreettinen sävellyspaikka ei siis ole välttämättä tässä tarkoitettu alkuperään liittyvä paikka.

370 ## ‡g Suomi ‡2 ysayso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426
(teoksen alkuperään liittyvä maa)

...

Populaarimusiikkiäänitteiden kuvailussa kenttää käytetään tyypillisesti esittäjän kotimaan merkitsemiseen.

370 ## ‡g Venäjä ‡2 ysa
(esitysmaa)yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94479

 

...

Anchor
380
380
380 TEOKSEN MUOTO (T)

...


Teos
RDA 6.15 Esityskokoonpano
YDINELEMENTTI, jos sitä tarvitaan erottamaan samannimiset teokset toisistaan. Se voi olla ydinelementti myös identifioitaessa musiikkiteosta, jolla ei ole erottuvaa nimekettä.

HUOM. Teoksen esityskokoonpano merkitään vain, mikäli samassa tietueessa kuvailtavan ekspression esityskokoonpano on sama kuin alkuperäisteoksella.

Esityskokoonpano tarkoittaa niitä soittimia tai lauluääniä, joille musiikkiteos on alun perin sävelletty. Esityskokoonpano merkitään erillisenä elementtinä, kun tieto on helposti saatavana aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi teoksen auktorisoitua hakutietoa.  Termi valitaan Suomalaisesta esityskokoonpanosanastosta.
Mikäli esityskokoonpano on merkitty kuvailtavan teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen, tulee vastaava merkintä tehdä 382-kenttään.

Teoksen osaa tai osia kuvailtaessa ei kokonaisteoksen esityskokoonpanoa merkitä.

Ohjeluettelosta otetun termin lähteeksi merkitään osakenttään ‡2 koodi seko. Osakenttä tallennetaan kentän loppuun.

Esityskokoonpano merkitään tässä järjestyksessä:
a)    lauluäänet
b)    kosketinsoitin, jos kokoonpanossa on lisäksi vähintään kaksi muuta soitinta
c)    muut soittimet partituurijärjestyksessä (ensisijaisesti noudatetaan teoksen omaa tai teoksen lajille tyypillistä partituurijärjestystä, mutta jos tällaista ei ole käytettävissä, noudatetaan vakiintunutta orkesterin partituurijärjestystä)
d)    continuo.

Esityskokoonpanotermit merkitään aina yksikkömuodossa.

Jos teoksella ei ole solistia tai solisteja, merkitään kaikki esityskokoonpanotermit omiin ‡a-osakenttiinsä. Myös solisti, jota säestää vain yksi soitin tai soitinyhtye, merkitään ‡a-osakenttään.

382 01 ‡a piano ‡a klarinetti ‡a sello s 3 ‡2 seko
382 01 ‡a viulu ‡a piano s 2 ‡2 seko

TAI

382 01 ‡a piano ‡n 1 ‡a klarinetti  ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡s 3
 ‡2 seko
382 01 ‡a viulu ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡s 2 ‡2 seko

Osakentässä ‡a (esityskokoonpano), ‡b (solisti), ‡d (kaksintava soitin/lauluääni) tai ‡p (vaihtoehtoinen esityskokoonpano) olevan soitinta tai lauluääntä merkitsevän esityskokoonpanotermin jälkeen merkitään esittäjien lukumäärä osakenttään ‡n. Osakenttä ‡n voidaan jättää tallentamatta, jos lukumäärä on 1.

Esittäjien  kokonaismäärä merkitään osakenttään ‡s.

382 01 ‡a klarinetti ‡n 1 ‡a fagotti ‡n 1 ‡a käyrätorvi ‡n 1 ‡a viulu ‡n 2 ‡a alttoviulu ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡a kontrabasso ‡n 1 ‡s 8 ‡2 seko

Osakentässä ‡a (esityskokoonpano) tai ‡p (vaihtoehtoinen esityskokoonpano) olevan samantyyppistä yhtyettä, orkesteria tai kuoroa merkitsevän esityskokoonpanotermin jälkeen voidaan merkitä merkitään yhtyeiden, orkestereiden tai kuorojen lukumäärä osakenttään ‡e.

Yhtyeiden, orkestereiden ja kuorojen kokonaismäärä voidaan merkitä merkitään osakenttään ‡t.

382 01 ‡a sekakuoro ‡e 2 ‡a orkesteri ‡e 1 ‡t 3 ‡2 seko

Jos esityskokoonpano koostuu ‡b-osakenttiin merkittävistä solisteista sekä yhtyeistä, orkestereista ja/tai kuoroista, voidaan solistien kokonaismäärä merkitä merkitään osakenttään ‡r.

382 01 ‡b mezzosopraano ‡n 1 ‡b baritoni ‡n 1 ‡a orkesteri ‡e 1 ‡r 2 ‡t 1 ‡2 seko

Kenttää voidaan selvyyden vuoksi toistaa, jos esimerkiksi vaihtoehtoisten kokoonpanojen merkitseminen omissa kentissään auttaa hahmottamaan kokonaisuutta paremmin.

Osakentässä ‡v voidaan tarvittaessa ilmoittaa tietoja, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvaukset vaihtoehtoisen ja ensisijaisen esityskokoonpanon välisestä suhteesta.
100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Ödlan
245 10  ‡a Music for the play "The Lizard" : ‡b op. 8 for string ensemble = Musik till skådespelet "Ödlan" / ‡c Jean Sibelius.
382 0# ‡a viulu ‡n 2 ‡a alttoviulu ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡a kontrabasso ‡n 1 ‡s 5 ‡2 seko
382 0# ‡p jousiorkesteri ‡v vaihtoehto jousiyhtyeelle ‡2 seko
kuoron äänityypit ja muuten kuin kahdella kädellä soitettavasta soittimesta käsien lukumäärä.

382 01 a sekakuoro e 2 v SATB, SATB t 2 2 lcmpt
(Teos kahdelle säestämättömälle kuorolle, jotka molemmat koostuvat sopraano-, altto-, tenori- ja bassoäänistä (SATB))

382 01 ‡a piano n 2 v piano, 4-kätisesti s 2 ‡2 seko

Kenraalibassosäestyksestä käytetään termiä continuo (EI basso continuo, kenraalibasso, figured bass, thorough bass). Continuosta ei tehdä merkintää, jos se on osa (jousi)orkesteria.
Muuten kuin kahdella kädellä soitettavasta soittimesta täsmennetään käsien lukumäärä.
382 01 ‡a piano, 4-kätisesti ‡2 seko

Soittimen viritys ja/tai soittimen äänialan osoittavat termit merkitään.
382 01 ‡a A-klarinetti klarinetti n 1 s 1 ‡2 seko
382 01 ‡a tenorisaksofoni tenorisaksofoni n 1 s 1 ‡2 seko

Vaihtoehtoinen soitin merkitään osakenttään ‡p ensisijaisen soittimen jälkeen.
382 01 ‡a
klarinetti ‡p alttoviulu ‡a piano s 2 ‡2 seko
TAI
382 01 ‡a klarinetti ‡n 1 ‡p alttoviulu ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡s 2  ‡2 seko

Sivusoitin merkitään osakenttään ‡d pääsoittimen jälkeen. Sivusoittimella tarkoitetaan soitinta, jota pääsoittimen lisäksi soittaa saman teoksen aikana yksi henkilö.
382 01 ‡a huilu ‡d piccolo ‡a piano s 2 ‡2 seko
TAI
382 01 ‡a huilu ‡n 1 ‡d piccolo ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡s 2 ‡2 seko

Erityyppisistä orkestereista käytetään termejä orkesteri (tarkoittaa sekä sinfonia- että kamariorkesteria), jousiorkesteri ja puhallinorkesteri.

Termillä orkesteri tarkoitetaan yleensä yli kymmenen soittajan suuruista kokoonpanoa, jossa samaa stemmaa soittaa useampi kuin yksi soittaja. Termillä jousiorkesteri tarkoitetaan pääosin jousisoittimista koostuvaa orkesteria (voi sisältää continuon, muutamia lyömä-, kosketin- tai näppäilysoittimia). Termillä puhallinorkesteri tarkoitetaan pääosin vaskipuhaltimista koostuvaa orkesteria.

Säestävän yhtyeen kokoonpanotietoon merkitään sopiva termi jokaiselle soittimelle. Säestävän kokoonpanon termit merkitään solistin tai solistien jälkeen ‡a-osakenttään tai -kenttiin. Solistit merkitään kentän alkuun omiin ‡b-osakenttiinsä.

382 01 ‡b viulu ‡a orkesteri viulu n 1 ‡a orkesteri e 1 r 1 t 1 ‡2 seko
(viulukonsertto)

Soololauluäänien äänialasta käytetään sopivaa termiä seuraavista: sopraano, mezzosopraano, altto, tenori, baritoni, basso. Myös sanastosta löytyviä tarkempia termejä voidaan käyttää tarvittaessa (esim. kontratenori). Jos soololauluäänten äänialoja ei ole eritelty, käytetään seuraavia termejä: sekasooloäänet, miessooloäänet ja naissooloäänet. Myös muita sanastosta löytyviä termejä voidaan käyttää tarvittaessa. 

Kuoron ja lauluyhtyeen kokoonpanosta käytetään seuraavia termejä: sekakuoro, mieskuoro, naiskuoro, unisonokuoro. Myös muita sanastosta löytyviä termejä voidaan käyttää tarvittaessa (esim. lauluyhtye, kuoro, lapsikuoro, nuorisokuoro). Soololauluääni- ja kuoro-osuuksia sisältävän sävellyksen esityskokoonpanoksi merkitään soololauluäänet, kuoroa kuvaava termi ja mahdollinen säestys.

382 01 ‡b sopraano ‡b tenori ‡a sekakuoro sopraano n 1 ‡b tenori n 1 ‡a sekakuoro e 1 ‡a orkesteri e 1 r 2 t 2 ‡2 seko

Täsmentämätön kokoonpano
Jos täsmällistä esityskokoonpanoa tai sen osaa ei saada selville, merkitään

1) soitinryhmää tai kokoonpanoa kuvaava kokoava termi (esim. puupuhallin, vaskipuhallin, puhallinpuhallinsoitin, lyömäsoitin, näppäilysoitin, kosketinsoitin, jousisoitin)
382 01 ‡a harmonikka ‡a näppäilysoitin harmonikka n 1 ‡a näppäilysoitin n 1 ‡a viulu n 1 s 3 ‡2 seko

2) soittimen tai lauluäänen ääniala tai yleinen tyyppi (esim. bassosoitin, korkeaääninen soitin, melodiasoitin, korkea lauluääni, naisääninaislauluääni, lauluääni).
382 01 ‡a lauluääni lauluääni n 1 ‡a marimba n 1 s 2 ‡2 seko

3) sana määrittämätön ja mahdollinen tarkenne (esim. määrittämätön soitin) niille osille kokoonpanoa, jotka ovat määrittämättömiäsoveltuva termi täsmentämättömälle soittimelle, lauluäänelle tai esittäjäryhmälle
382 01 ‡a määrittämätön soitin n 1 ‡a piano n 1 s 2 ‡2 seko
(Aineistossa: Three carols for piano and solo instrument)

ja/tai

4) mikäli esityskokoonpano on kokonaan määrittämätön, käytetään termiä määrittämätönesittäjä. Mikäli äänien lukumäärä on tiedossa, se voidaan merkitä osakenttään ‡n termin äänet ääni jälkeen.
382 01 ‡a äänet ääni ‡n 4 s 4 ‡2 seko
382 01 ‡a määrittämätönesittäjä 2 seko

 

Ekspressio
Tietyn ekspression esityskokoonpano merkitään, jos se poikkeaa teoksen alkuperäisestä esityskokoonpanosta. Samaan tietueeseen ei tällöin merkitä teoksen alkuperäistä esityskokoonpanoa.

382 01 ‡b cembalo ‡n 4 ‡a jousiorkesteri e 1 r 4 t 1 ‡2 seko

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 10 Julvisa; ‡o sovitettu, jousiorkesteri
382 01 ‡a jousiorkesteri jousiorkesteri e 1 t 1 ‡2 seko


Anchor
384
384
384 SÄVELLAJI (ET)

...

Ajankohta merkitään vuosikymmenen tarkkuudella. Termin lähteeksi merkitään osakenttään ‡2 ”ysa””yso/fin”.

Jos ajankohta vaihtelee koosteessa eri teosten tai esitysten välillä, se merkitään osakohteittain.

...

046 ## ‡k 1994
388 1# ‡a 1990-luku ‡2 ysayso/fin
(1990-luvulla sävelletty teos)

...

Kenttään merkitään varhaisin ekspressioon liittyvä ajankohta, tyypillisesti esitysajankohta tai jos tämä ei ole tiedossa, ensimmäinen julkaisuaika. Tieto merkitään lähinnä populaarimusiikkiesityksistä.

388 1# ‡a 2000-2009 ‡2 ysayso/fin
(vuonna 2004 äänitetty ja julkaistu ekspressio)