Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NUOTTIAINEISTOT
Nuottiaineiston laajuuden yksikköinä käytetään seuraavia nuottiaineiston muotoa kuvaavia termejä: johtostemma, kuoropartituuri, laulunopas, partiselli, partituuri, partituurin tiivistelmä, pianojohtostemma, pianopartituuri, pienoispartituuri, soitonopas, soolonuotti, sävelmäkokoelma, sävelmänuotti, teorianopas, stemma, viulujohtostemma.
 

Ellei nuottiaineistossa ole sivunumerointia, sivut tai lehdet voidaan laskea tai arvioida nimiösivusta tai sen vastineesta (kansi tai ensimmäinen nuottisivu) alkaen viimeiselle nuottisivulle tai muita kommentteja sisältäville sivuille (esim. selostusteksti, sisällysluettelo jne.) saakka. Lopussa olevia tyhjiä sivuja ja mainossivuja ei lasketa mukaan. Laskettujen sivujen lukumäärän jälkeen merkitään ilmaisu numeroimaton(ta) sivu(a).

Laajuus merkitään sivuina, jos lehdet on painettu molemmin puolin, ja lehtinä, jos lehdet on painettu yhdelle puolelle. Jos aineisto koostuu useasta niteestä, merkitään niteiden lukumäärä.
300 ## ‡a 1 pienoispartituuri (22 sivua)
300 ## ‡a 1 soitonopas (vi, 310 sivua)
300 ## ‡a 1 soolonuotti (36 numeroimatonta sivua)
300 ## ‡a 4 stemmaa (11, 11, 11, 11 sivua)
300 ## ‡a 1 partituuri (38 lehteä)
300 ## ‡a 1 partituurin tiivistelmä (2 nidettä)

Jos aineisto koostuu partituurista ja erillisistä stemmoista, merkitään partituurit ja stemmapaketti stemmat omiin 300-kenttiinsä. Stemmojen Orkesterin erillisten stemmojen (stemmapaketin) niteiden ja/tai sivujen, lehtien tai palstojen määrä jätetään ilmoittamatta. Tarvittaessa osakenttään ‡3 merkitään laajuuden yksikkö kertomaan, mitä aineiston osaa kenttä koskee.

300 ## ‡a 1 partituuri (5 sivua)
300 ## ‡a 3 stemmaa (4, 2, 2 sivua)

300 ## ‡a 1 partituuri (47 sivua)
300 ## ‡a 24 stemmaa

338 ## ‡3 Partituuri ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier
338 ## ‡3 Stemmat ‡a arkki ‡b nc ‡2 rdacarrier
300 ## ‡3 Partituuri ‡a 1 partituuri (25 sivua)
300 ## ‡3 Stemmat ‡a 26 stemmaa
(Partituuri niteenä ja stemmat arkkeina)

ÄÄNITTEET
Käytettäviä äänitteiden laajuuden yksiköitä: C-kasetti, CD-äänilevy, DAT-kasetti, DCC-kasetti, DVD-äänilevy, MD-äänilevy, SACD-äänilevy, äänikela, äänilevy.

SACD/CD-äänilevystä käytetään ilmaisua CD-äänilevy. Tallennetyyppiä koskevat tarkennukset merkitään huomautuskenttään 500 (RDA 3.21 Huomautus tallenteesta).

Äänitteen kokonaiskesto merkitään aineistossa ilmoitetulla tarkkuudella. Jos kokonaiskestoa ei ole merkitty aineistoon, kesto voidaan 1) laskea yhteen itse aineistossa ilmoitetuista teosten tai raitojen kestoista, 2) ottaa esim. CD-soittimen laskurista tai 3) arvioida. Kokonaiskesto ilmoitetaan muodossa "73 min 10 s" (Melinda) tai "73’10" (Arsca ja Viola) tai tarvittaessa arvioinneissa esim. "noin 30 min". Jos julkaisu koostuu esim. useammasta levystä, kenttään merkitään levykohtaiset kokonaiskestot pilkulla erotettuina.

...

300 ## ‡a 1 DVD-videolevy (55 min)
300 ## ‡a 2 DVD-videolevyä (2 h 38 min, 5 h 20 min) + ‡e 1 tekstiliite (20 numeroimatonta sivua : kuvitettu)

MONIVIESTIMET

Moniviestimen osat erotetaan toisistaan pilkulla.merkitään kukin omaan 300-kenttäänsä. Osakenttään ‡3 merkitään laajuuden yksikkö kertomaan, mitä aineiston osaa kenttä koskee. Liiteaineisto merkitään sen osan yhteyteen, johon sen katsotaan eniten liittyvän.

300 ## ‡3 Soitonopas ‡a 1 soitonopas (99 sivua),
300 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a 1 CD-äänilevy (61 min 44 s)

300 ## ‡3 Soitonopas ‡a 1 soitonopas (99 sivua),
300 ## ‡3 CD-ROM-levy ‡a 1 CD-ROM-levy

300 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a 1 CD-äänilevy (74 min 15 s) , 1 + ‡e 1 tekstiliite (10 sivua)
300 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a 1 DVD-videolevy (78 min 28 s) + ‡e tekstiliite (10 sivua)

‡b - Muut fyysiset yksityiskohdat

...

Manifestaatio
RDA 3.5 Koko
Koko tarkoittaa aineiston tallenteen ja/tai säilytyskotelon mittoja. Niteen korkeus merkitään senttimetreinä käyttämällä lyhennettä cm. Jos korkeus on pienempi kuin 10 senttimetriä, se merkitään millimetreinä käyttämällä lyhennettä mm. Jos niteen leveys on vähemmän kuin puolet korkeudesta tai suurempi kuin korkeus, merkitään korkeus x leveys. Arkin koko merkitään muodossa korkeus x leveys.

Koko merkitään ainakin nuottiaineistossa ja analogisissa äänilevyissä. Muille aineistoille koko merkitään, jos se poikkeaa tavanomaisesta. Äänitteen koko voidaan merkitä myös kenttään 340. Kansallisdiskografiassa äänitteen kokoa ei merkitä 300-kenttään.

300 ## ‡a 1 pienoispartituuri (116 sivua) ; ‡c 28 cm
300 ## ‡a 1 partituuri (42 sivua) ; ‡c 30 cm + ‡e 1 stemma (13 sivua ; 42 cm)
300 ## ‡a 1 partituuri (5 sivua) ; ‡c 21 x 30 cm
300 ## ‡a 3 stemmaa (3 arkkia) ; ‡c 28 x 22 cm

‡e Liiteaineisto

Manifestaatio
RDA 27.1 Viittauksen kohteena oleva manifestaatio

Osakenttään merkitään esim.

  • tieto äänitteiden tekstiliitteestä, jossa on perustietojen (kappaleiden nimien ja esittäjien) lisäksi olennaista lisätietoa esim. kappaleista, teoksista, tekijöistä, esiintyjistä tai laulujen sanat. 

Tekstiliitteen sisällöstä tehdään myös huomautus 500- ja/tai 546-kenttään. Osakenttään merkitään myös tieto liitteenä olevista levyistä.

Liiteaineisto kuvaillaan noudattamalla 300-kentän a- ja b-osakenttien ohjeita. Liiteaineistoista tehdään sopivat koodaukset myös kentän 008 merkkipaikkoihin 24–29.

Osakentässä käytetään termejä tekstiliite tai kuvaliite. Jälkimmäistä käytetään silloin, kun liitteenä oleva vihko sisältää pääasiassa kuvia/valokuvia. Teksti- tai kuvaliitteen sisällöstä tehdään lyhyt huomautus 500-kenttään, jossa käytetään termejä tekstiliite, liite tai kansilehti.

008-kentän merkkipaikka 24 = s : nuottijulkaisu
300 ## ‡a 1 partituuri (5 sivua) + ‡e 3 stemmaa (4, 2, 2 sivua)
008-kentän merkkipaikka 24 = z : muu
300 ## ‡a 1 soitonopas (74 sivua) : ‡b kuvitettu + ‡e 1 CD-ROM-levy

008-kentän merkkipaikka 24 = z : muu
300 ## ‡a 1 pianopartituuri (xi, 52 sivua) + ‡e 1 CD-äänilevy (32 min 15 s)

008-kentän merkkipaikka 24 = z : muu
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (72 min 12 s) + ‡e 1 kuvaliite
500 ## ‡a Liitteessä kuvia kuoron konserttikiertueelta.

...

008-kentän merkkipaikka 24 = e : säveltäjän tai tekijän elämäkerta
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (35 min 42 s) + ‡e 1 tekstiliite (16 numeroimatonta sivua)
500 ## ‡a Liitteessä lyhyet henkilöhistoriat teosten säveltäjistä.

008-kentän merkkipaikka 24 = f : esittäjän tai yhtyeen elämäkerta
041 ## ‡g fin ‡g eng ‡m fin
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (35 min 42 s) + ‡e 1 tekstiliite (13 sivua, 2 numeroimatonta sivua)
500 ## ‡a Liitteessä yhtyeen historiikki (suomi, englanti).

...

008-kentän merkkipaikka 24 = d : libretto tai teksti
300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (79 min 14 s, 63 min 21 s) : ‡b DDD + ‡e 1 tekstiliite
546 ## ‡a Sanat: suomi. ‡3 Tekstiliite

...

Sibelius-Akatemian käytäntö:
546 ## ‡a Esityskieli: italia.
546 ## ‡a Sanat esiteliitteessä: italia; käännökset: englanti, saksa, ranska. - Esiteliite: englanti, ranska, saksa.

...

Anchor
306
306
306 KESTO (ET)

...


Indikaattorit
: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):

‡a - Sisältötyyppi (T)
‡b - Sisältötyypin koodi (T)
‡2 - Koodin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

‡a - Sisältötyyppi

Ekspressio
RDA 6.9 Sisältötyyppi
YDINELEMENTTI

Sisältötyyppi tarkoittaa sisällön esitysmuotoa ja sitä, minkä aistin välityksellä sisältö on tarkoitus vastaanottaa. Jos kuvailtava aineisto sisältää useita sisältötyyppejä, merkitään ainoastaan sisältötyypit, jotka soveltuvat aineiston olennaisimpiin osiin (ml. pääosaan, jos sellainen on olemassa). Liiteaineiston sisältötyyppiä ei yleensä merkitä, paitsi jos liitteen sisältöä kuvaillaan osakohteina.

Sisältötyyppitermit merkitään pienellä alkukirjaimella omaan 336-kenttäänsä aakkosjärjestyksessämerkittävyysjärjestyksessä.

Musiikkiaineiston kuvailussa tyypillisesti käytettäviä sisältötyyppejä ovat:
esitetty musiikki
Kuunneltavaksi tarkoitettu musiikki. Sisältää esim. musiikkiesitysten tallennukset, tietokoneella tuotetun musiikin jne.

kaksiulotteinen liikkuva kuva
Kaksiulotteisena liikkuvana kuvana esitetty sisältö. Esimerkiksi kaksiulotteiset elokuvat (näytellyt tai piirretyt), esitysten ja tapahtumien jne. filmi- ja videotallenteet. Liikkuvaan kuvaan voi liittyä ääntä.

kolmiulotteinen liikkuva kuva
Kolmiulotteisena liikkuvana kuvana esitetty sisältö. Esimerkiksi 3D-elokuvat (näytellyt, animaatiot), S-3D-videopelit jne. Kolmiulotteiseen liikkuvaan kuvaan voi liittyä ääntä. Tietokonepelit jotka hyödyntävät kolmiulotteisen vaikutelman antavaa grafiikkaa, mutta eivät kolmiulotteisuutta luovia teknisiä sovelluksia, katso kaksiulotteinen liikkuva kuva.

nuottikirjoitus
Musiikkinotaationa esitetty sisältö, joka on tarkoitettu katsottavaksi. Sisältää kaikki muut kuin kosketeltavassa muodossa olevat musiikkinotaatiot.

puhe
Kuunneltavaksi tarkoitettu kielellinen sisältö. Sisältää esim. puheäänitteet, runon-lausunnat, puheet, haastattelut, suulliset tarinat, tietokoneella tuotetun puheen jne.

stillkuva
Viivoina, muotoina, varjostuksina jne. esitetty sisältö, joka on tarkoitettu katsottavaksi kaksiulotteisena stillkuvana tai -kuvina. Esimerkiksi piirrokset, maalaukset, diagrammit, valokuvat jne.

teksti
Kielen merkkijärjestelmällä esitetty sisältö, joka on tarkoitettu katsottavaksi. Sisältää kaikki muut kielen merkkijärjestelmät, paitsi kosketeltavaksi tarkoitetun tekstin.

ääni
Kuunneltavaksi tarkoitettu muu äänisisältö kuin puhe tai musiikki. Sisältää esim. luonnonäänet, keinotekoisesti tuotetut äänet jne.

‡b - Sisältötyypin koodi
Sisältötyypin koodi merkitään aina jokaisen sisältötyypin jälkeen.

...


NUOTTIAINEISTO
Painettu nuottiaineisto:
300 ## ‡a 1 sävelmäkokoelma (251 sivua)
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
338 ## ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier

Soitonopas:
300 ## ‡a 1 soitonopas (91 sivua)
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
338 ## ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier

Verkkonuottiaineisto:
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto (1 partituuri (12 sivua))
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier

MONIVIESTIMET
USEASTA
samanarvoisesta TALLENNETYYPISTÄ KOOSTUVAT AINEISTOT

Jos useasta tallennetyypistä koostuvassa aineistossa mikään osa ei ole selvästi muita keskeisempi (ns. moniviestimet), merkitään sisältö-, media- ja tallennetyypit näistä kaikista. Koska aineistotyyppien merkittävyyden arviointi on usein tulkinnanvaraista, rajatapaukset käsitellään moniviestiminä.

CD-äänilevy ja musiikkivideoita sisältävä DVD-levy + tekstiliite:
300 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a 1 CD-äänilevy (74 min 15 s) , 1 + ‡e tekstiliite (10 numeroimatonta sivua)
300 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a 1 DVD-videolevy (78 min 28 s) + ‡e tekstiliite (10 numeroimatonta sivua),
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent ‡3 CD-äänilevy, DVD-videolevy
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent ‡3 DVD-videolevy
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia ‡3 CD-äänilevy
337 ## ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia ‡3 DVD-videolevy
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier ‡3 CD-äänilevy
338 ## ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier ‡3 DVD-videolevy

Soitonopas, CD-äänilevy ja DVD-levy:
300 ## ‡3 Soitonopas ‡a1 soitonopas (160 sivua),
300 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a 1 CD-äänilevy,
300 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a 1 DVD-videolevy
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent ‡3 soitonopas
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent ‡3 soitonopas
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent ‡3 CD-äänilevy, DVD-videolevy
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent ‡3 DVD-videolevy
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia ‡3 soitonopas
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia ‡3 CD-äänilevy
337 ## ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia ‡3 DVD-videolevy
338 ## ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier ‡3 soitonopas
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier ‡3 CD-äänilevy
338 ## ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier ‡3 DVD-videolevy

DualDisc
300 ## ‡a 1 CD-DVD-levy (3 min 7 s, 3 min 9 s)
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent ‡3 CD-puoli, DVD-puoli
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent ‡3 DVD-puoli
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia ‡3 CD-puoli
337 ## ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia ‡3 DVD-puoli
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier ‡3 CD-puoli
338 ## ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier ‡3 DVD-puoli
500 ## ‡a DualDisc.
520 2# ‡a CD-puoli: 1 kappale, DVD-puoli: 1 musiikkivideo.

...

RDA 6.3 Teoksen muoto
YDINELEMENTTI, jos sitä tarvitaan erottamaan samannimiset entiteetit toisistaan

Kenttää käytetään suositellaan käytettävän lähinnä auktoriteettitietueissa. Jos auktoriteetteja ei tehdä, kentän voi tarvittaessa tallentaa myös bib-bibliografisiin tietueisiin.

Teoksen muoto on kategoria, ryhmä tai genre, johon teos kuuluu. Tieto merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi teoksen auktorisoitua hakutietoa. Yksittäisten teosten kohdalla tämä on tarpeen lähinnä taidemusiikkia kuvailtaessa.

Termin valinnassa hyödynnetään Luumu-ryhmän hyväksymää yleisnimilistaakäytetään kontrolloitua sanastoa, kuten Metatietosanastoa. Myös muita termejä voi tarvittaessa käyttää. Termi merkitään yksikkömuodossa pienellä alkukirjaimella.

Mikäli teoksen muoto on merkitty kuvailtavan teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen, sama termi merkitään 380-kenttään.

Teoksen osaa tai osia kuvailtaessa ei kokonaisteoksen muotoa merkitä.

100 1# ‡a Rautavaara, Einojuhani, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Sinfoniat, ‡n nro 3, op20

380 ## ‡a sinfonia

100 1# ‡a Järnefelt, Armas, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Leivo
380 ## ‡a laulu

100 1# ‡a Madetoja, Leevi, ‡d 1887-1947, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Juha
380 ## ‡a ooppera


...