Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Artikkelin avoin julkaiseminen Sagen lehdissä alennetulla Open Access –maksulla

 

Seuraavien organisaatioiden tutkijoilla/artikkelien kirjoittajilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Sagen lehdissä alennetulla kirjoittajamaksulla (APC = Article Processing Charge) vuodesta 2017 alkaen:SAGE Premier -tilaajat

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena Sagen lehdissä 200 GBP:n kirjoittajamaksulla toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Normaalihintainen kirjoittajamaksu olisi 1600 GBP. Alennus koskee seuraavia Sagen lehtiä: Sagen lehdet_alennettu APC-maksu

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena Sagen lehdissä:

1) Sage lähettää artikkelin vastaavalle kirjoittajalle tiedon artikkelin hyväksymisestä ja ilmoittaa mahdollisuudesta julkaista artikkeli OA:na.

2) Kirjoittaja tarkistaa edellä mainitusta lehtilistasta voiko artikkelin julkaista kyseisessä lehdessä alennetulla APC-maksulla.

3) Kirjoittaja täyttää Sagen OA-lomakkeen ja laittaa ”Promo Code” –kohtaan merkinnän ”FinELib 2017”.

4) Sage laskuttaa artikkelista alennetun APC-maksun 200 GBP.

Kun artikkeli on hyväksytty, kirjoittajan tulee siis itse lisätä tietoihin alennukseen oikeuttava FinELib2017 –koodi ja huolehtia, että laskutus tapahtuu alennetulla (200 GBP) APC-maksulla.

On erittäin tärkeää, että tutkija/artikkelin kirjoittaja huolehtii alennuksen saamisesta, sillä kustantaja ei vastaa asiasta jälkikäteen.

Alennetulla APC-maksulla tapahtuvaan OA-julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä oman organisaation kirjastoon.

Warning

Siirry sivulle: http://finelib.fi/oa-julkaiseminen-sagen-lehdissa/