Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

4. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät 1XX (20X-24X) 4. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät 1XX (20X-24X) 4. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät 1XX (20X-24X) 4. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät 1XX (20X-24X)240 243 245 246

...

Anchor
#240
#240
240 YHTENÄISTETTY NIMEKE (ET)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen
- Yhtenäistetty nimeke painettuna tai näytetään
1 - Painettuna tai näytetään (1. indikaattorina käytetään aina arvoa 1)
Toinen
- Ohitusindikaattori
0-9 - Ohitettavien merkkien määrä

...

100 1# ‡a Pembroke, Jim, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Tombstone valentine, ‡l englanti. ‡h Esitetty musiikki (Wigwam). ‡f 1970
240 10 ‡a Tombstone valentine, ‡l englanti. ‡h Esitetty musiikki (Wigwam). ‡f 1991

...

Anchor
243
243
243 KOKOAVA YHTENÄISTETTY NIMEKE (ET)

Indikaattorit:
Ensimmäinen
– Yhtenäistetty nimeke painettuna tai näytetään (valikoima)
1 – Painettuna tai näytetään
Toinen –
Ohitusindikaattori
0–9 – Ohitettavien merkkien määrä

...

243 10 ‡a Oopperat. ‡s Pianopartituurit
243 10 ‡a Teokset. ‡k Valikoima; ‡o sovitettu, nokkahuilu, orkesteri

...

Anchor
245
245
245 NIMEKE- JA VASTUULLISUUSMERKINTÖ (ET)

Indikaattorit
Ensimmäinen
- Lisäkirjausindikaattori
0 - Pääkirjaus päänimekkeestä (kun ei ole käytetty kenttiä 100, 110 tai 130)
1 - Päänimekkeestä lisäkirjaus (kun on käytetty kenttiä 100, 110 tai 130)

...

RDA 2.3.2 Päänimeke
YDINELEMENTTI

Päänimekkeeksi merkitään tiedonlähteessä esiintyvä, kielellisesti ja ilmaisullisesti luonnollinen kokonaisuus.

Päänimeke otetaan aineistoa identifioivasta ensisijaisesta tiedonlähteestä.

Nuottiaineiston ensisijaisen tiedonlähde valitaan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:
1)    nimiösivu tai -lehti
2)    kannet tai irtopäällys (tai kuva kansista tai irtopäällyksestä)
3)    seliteteksti (tai kuva selitetekstistä)
4)    toimitustietolaatikko (tai kuva toimitustietolaatikosta)
5)    kolofoni (tai kuva kolofonista)
6)    jokin muu aineistoon sisältyvä lähde, jossa nimeke esiintyy (ensisijaisesti lähde, jossa tieto on muodollisesti esitettynä)
7)    jokin muu aineiston osa (ensisijaisesti lähde, jossa tieto on muodollisesti esitettynä).

Äänitteiden ensisijainen tiedonlähde valitaan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:
1) aineistoon (ei tekstiliitteisiin tai koteloon) painettu tai pysyvästi kiinnitetty etiketti (esim. otsikko CD-levyllä)
2) aineiston sisäinen lähde kuten nimiönäyttö, jonka tekstimuotoisessa sisällössä esiintyy nimeke muodollisesti esitettynä
3) aineiston liitteenä oleva kotelo (ml. kansilipuke).

Jos yllä mainituissa lähteissä ei esiinny nimekettä, käytetään ensisijaisena tiedonlähteenä jotain muuta aineistoon sisältyvää lähdettä, jossa nimeke esiintyy. Etusijalla ovat lähteet, joissa tieto on muodollisesti esitettynä.

Jos tiedonlähteessä on mainittu vain yksittäisten aineiston osioiden nimekkeet ja aineiston muussa osassa esiintyy aineiston kokoomanimeke, otetaan ensisijaiseksi tiedonlähteeksi ensimmäinen kokoomanimekkeen sisältävä tiedonlähde.

Jos tieto ei esiinny julkaisuun sisältyvissä osissa, otetaan tieto seuraavista lähteistä (tässä tärkeysjärjestyksessä):
1) liiteaineisto (esim. esitelehtinen, esittelevä tiedosto), jota ei pidetä itse aineistoon sisältyvänä
2) muut aineistosta julkaistut kuvailutiedot
3) kotelo, joka ei kuulu aineistoon
4) mikä tahansa käytettävissä oleva lähde (esim. hakuteos).

Aineiston ulkopuolisestä lähteestä otettu tieto ilmaistaan huomautuksena kentässä 500 (ks. kentän 500 ohje).

Sävellystyypin nimen yhteydessä oleva esityskokoonpano, sävellaji, sävellysajankohta ja numero käsitellään osana päänimekettä.
245 10 ‡a Sonata for violin and piano / ‡c Paul Hindemith.

(EI
: 245 10 ‡a Sonata : ‡b for violin and piano / ‡c Paul Hindemith.)

245 10 ‡a Symphony no. 1, op. 20 / ‡c Jouni Kaipainen.

Vaihtoehtoista nimekettä pidetään päänimekkeen osana.
245 10 ‡a Volare (Nel blu dipinto di blu).
246 30 ‡a Nel blu dipinto di blu

Jos aineistossa itsessään ei esiinny nimekettä, merkitään päänimekkeeksi aineiston ulkopuolelta otettu nimeke. Jos tällaistakaan ei löydy, merkitään päänimekkeeksi sepitetty nimeke. Tiedonlähteestä tehdään huomautus kenttään 500.

Sepitetyn nimekkeen tulisi ilmaista lyhyesti ja kuvaavasti aineiston luonne, aihe tai molemmat. Musiikkiaineiston sepitettyyn nimekkeeseen sisällytetään mahdollisuuksien mukaan sävellystyyppi, numerointi (esim. sarjanumero, opusnumero), sävellaji ja/tai muu erottuva ominaisuus. Nimeke pyritään merkitsemään aineiston sisällön kielellä.
245 10 ‡a Trio for piano, violin, and cello, no. 2, op. 66, C minor.
500 ## ‡a Kuvailijan sepittämä nimeke.

Aineistot ilman kokoavaa nimekettä
Jos aineistolla ei ole kokoavaa nimekettä, merkitään aineistokokonaisuuden päänimekkeeksi osien päänimekkeet siinä muodossa jossa ne esiintyvät tiedonlähteessä. Jos teosten vastuullisuustiedot pysyvät samoina, merkitään ensimmäisen osan nimekettä seuraavien osien nimekkeet osakenttään ‡b.
245 10 ‡a Nyt reppuni jupiset riimisi rupiset ; ‡b Pari kaunista riviä / ‡c Eppu Normaali.

245 10 ‡a Ikkunasi alla ; ‡b Soita hiljaa kitarain / ‡c Ilkka Rinne.
511 0# ‡a Ilkka Rinne (laulu) ja Rytmi-orkesteri, johtaja Toivo Kärki.

Jos vastuullisuustiedot muuttuvat eri teosten välillä, merkitään ensimmäisen osan nimekettä seuraavien osien nimekkeet osakenttään ‡c.
245 00 ‡a Jos vielä oot vapaa / ‡c Ressu Redford. Anna kaikkien kukkien kukkia / Arja Koriseva.
511 0# ‡a Ressu Redford (laulu A-puolella), yhtye.
511 0# ‡a Arja Koriseva (laulu B-puolella), yhtye.

245 00 ‡a Angoscia / ‡c Nils-Eric Fougstedt. Festivo / Jean Sibelius. Okon Fuoko / Leevi Madetoja. Intrada / Aarre Merikanto. Piano concerto / Einar Englund.

245 00 ‡a Klaviermusik mit Orchester (for piano left hand) / ‡c [music by] Hindemith. Symphony no. 9 "From the New World" / [music by] Dvořák ; [performed by] Leon Fleisher, Curtis Symphony Orchestra ; [conducted by] Christoph Eschenbach.

Kokoomanimekkeettömät sikermät

Kokoomanimekkeetön sikermä, huomautus sikermän osista kentässä 505, osilla eri säveltäjät (pääkirjaus nimekkeestä):
245 00 ‡a Ikkunaprinsessa ; ‡b Rakkauden kiertokulku ; Kangastus.
505 0# ‡a Sikermän osat: Ikkunaprinsessa / Stanley, Puhtila. Rakkauden kiertokulku / Reid & Altman, Helismaa. Kangastus / Käyhkö, Jäppilä.

Kokoomanimekkeetön sikermä, sikermän osilla eri säveltäjät, pääkirjaus nimekkeestä.
245 00 ‡a Are you lonesome tonight ; ‡b Stranger on the shore ; Love me tender ; Rock ‘n’ roll is coming.
505 0# ‡a Sikermän osat: Are you lonesome tonight / Turk & Handman. Stranger on the shore / Bilk. Love me tender / Poulton & Presley & Matson. Rock ‘n’ roll is coming / von Trassel.

Kokoomanimekkeetön sikermä, osilla sama säveltäjä:
100 1# ‡a Malmstén, Georg, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Suurin onni ; ‡b Vetoketju ; Heili Karjalasta.
505 0# ‡a Sikermän osat: Suurin onni ; Vetoketju ; Heili Karjalasta.

‡b - Muut nimeketiedot – rinnakkaisnimeke
RDA 2.3.3 Rinnakkainen päänimeke
LISÄYDINELEMENTTI

 Rinnakkaisnimekkeet merkitään pääsääntöisesti kenttään 246. Rinnakkaisnimeke merkitään myös kenttään 245 silloin, kun se alkaa artikkelilla. Kenttään 246 ei alkuartikkelia merkitä.
245 14 ‡a The bells = ‡b Les cloches.
246 11 ‡a Cloches

‡b - Muut nimeketiedot
RDA 2.3.4 Muu nimeketieto
LISÄYDINELEMENTTI

Muu nimeketieto tarkoittaa aineiston päänimekkeen kanssa esiintyvää tai sille alisteisena esiintyvää tietoa. Muuta nimeketietoa ovat yleensä erottuvanimekkeisten teosten opusnumerot, sävellajit, soittimet, lajityypit sekä ala- ja ylänimekkeet. Muuksi nimeketiedoksi ei merkitä nuottijulkaisun julkaisumuotoa (esim. score, Stimmen), vaan se merkitään kenttään 250. Äänitteessä oleva huomautus kappaleen erilaisesta versiosta (esim. radio edition) merkitään tähän. Huomautusta "promolevy" ei merkitä. Jokaista muuta nimeketietoa edeltää kaksoispiste. Muista nimekkeistä tehdään tarvittaessa lisäkirjaukset kenttään 246.

Nimekkeen yhteydessä olevat maininnat trad., kansansävelmä, tango, valssi tms. merkitään kenttään 500.

Teoksen lajityyppi ja opusnumero muina nimeketietoina:
245 14 ‡a Die Okeaniden : ‡b Tondichtung für Orchester : op. 73.

Julkaisun alanimeke muuna nimeketietona (emotietue):
245 10 ‡a Tapio Heinonen : ‡b kaikki levytykset 1968-1973.

‡b - Muut nimeketiedot - nimeketietojen järjestys

Jos julkaisussa mainitaan erikielisiä päänimekkeitä, alanimekkeitä tai muuta nimeketietoa, ne merkitään järjestyksessä pää- ja alanimeke, tarvittaessa rinnakkainen päänimeke ja muu nimeketieto sekä yhdellä kielellä oleva muu nimeketieto (esim. opusnumero):
245 14 ‡a Die Okeaniden : ‡b Tondichtung für Orchester = The Oceanides : tone poem for orchestra : op. 73.
246 31 ‡a Oceanides : ‡b tone poem for orchestra : op. 73

‡c - Vastuullisuusmerkinnöt jne.

‡c on aina viimeinen osakenttä. Tähän merkitään myös päänimekkeettömän kuvailun kohteen toisen tekijän teoksen tiedot pisteellä erotettuna.

Osakenttä tallennetaan vain emotietueisiin.

RDA 2.4.2 Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto
YDINELEMENTTI

RDA 2.4.3 Päänimekkeeseen liittyvä rinnakkainen vastuullisuustieto

Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto on aineiston päänimekkeeseen yhdistettävä henkilö, suku tai yhteisö, joka on vastuussa aineiston tiedollisen tai taiteellisen sisällön luomisesta tai on osallistunut sen toteutukseen. Päänimekkeeseen liittyvä rinnakkainen vastuullisuustieto tarkoittaa päänimekkeeseen liittyvää vastuullisuustietoa eri kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä.

Vastuullisuustiedot erotetaan toisistaan puolipisteellä.

Tiedonlähteet (tärkeysjärjestyksessä)
- päänimekkeen tiedonlähde
- jokin muu aineistoon sisältyvä lähde
- liiteaineisto, muut aineistosta julkaistut kuvailutiedot, kotelo, joka ei kuulu aineistoon
- mikä tahansa käytettävissä oleva lähde (esim. hakuteos), jos vastuullisuustiedon merkitsemistä pidetään tarpeellisena aineiston tunnistamiseksi tai sitä pidetään muuten tärkeänä kuvailtavan aineiston kannalta.

Vastuullisuustiedot merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa. Vastuullisuustieto merkitään hakasulkeisiin, jos tieto on otettu aineiston ulkopuolelta (esim. liiteaineistosta).

Vastuullisuustietojen järjestys

Vastuullisuustiedot merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä järjestyksessä tai tiedonlähteen layoutin tai typografian osoittamassa tärkeysjärjestyksessä.

Kun vastuullisuustiedon ja nimekkeen välinen suhde ei ole selvä (ks. RDA 2.4.1.7), suhdetta täsmennetään hakasulkeissa aineiston kielellä esimerkiksi seuraavia ilmaisuja käyttäen:
- suomi: säveltäjä, sanoittaja, sovittaja, esittäjä, johtaja, toimittaja
- ruotsi: musik, text, arrangör, framförare, dirigent, redaktör
- englanti: music by, words by, arranged by, performed by, conducted by, edited by
- saksa: Musik von, Wörte von, bearbeitet von, interpretiert von, dirigiert von, herausgebeben von

100 1# ‡a Rautavaara, Einojuhani, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Rasputin. ‡s Pianopartituuri
245 10 ‡a Rasputin : ‡b ooppera / ‡c Einojuhani Rautavaara.

100 1# ‡a Saariaho, Kaija, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a D’om le vrai sens ; ‡b Laterna magica ; Leino songs / ‡c Kaija Saariaho.

100 1# ‡a Aitolehti, Martina, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a 9 digits : ‡b one in a billion / ‡c Martina.

110 10 ‡a Blanko, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Do you remember? / ‡c The Blanko.

100 1# ‡a Piironen, Kari, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Aamun koi / ‡c Kari Piironen ja Sointu-orkesteri.

100 1# ‡a Leinonen, Ville, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Varpunen ; ‡b Hei, sisareni / ‡c Ville Leinonen & Valumo.
710 2# ‡a Ville Leinonen & Valumo, ‡e esittäjä.

- kaksi tai useampia päävastuullisia esittäjiä, pääkirjaus nimekkeestä
245 00 ‡a Himmelachtungperkele / ‡c Lokalmatadore, Klamydia.

- vastuullisuustieto sisältyy nimekkeeseen, jolloin nimeä ei toisteta osakentässä ‡c.
100 1# ‡a Merikanto, Oskar, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Oskar Merikannon kauneimmat laulut.

110 2# ‡a Reetta (yhtye), ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Reetta.

Vastuullisuustiedot merkitään puolipisteellä erotettuna. Muista kuin päävastuullisista tekijöistä tehdään lisäkirjaukset kenttiin 7XX.
100 1# ‡a Berwald, Franz, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Trio för violin, violoncell och piano nr 4 / ‡c Franz Berwald ; reviderad av Sven Kjellström.

100 1# ‡a Rossini, Gioacchino, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Stabat mater : ‡b per due soprani, tenore, basso, coro ed orchestra / ‡c di Gioacchino Rossini ; edited from the original MS and the first edition by Luciano Tomelleri.

100 1# ‡a Lehtola, Jan, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Hommage à Alfred Kordelin / ‡c Jan Lehtola, organ ; Petri Komulainen, French horn.

Vastuullisuustiedot sekä päävastuullisena tekijänä olevasta säveltäjästä että esittäjistä:
100 1# ‡a Villa-Lobos, Heitor, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Chôros, ‡m piano, orkesteri, ‡n nro 11
245 10 ‡a Chôros no. 11 : ‡b for piano and orchestra / ‡c Heitor Villa-Lobos ; Ralf Gothoni, Finnish Radio Symphony Orchestra, Sakari Oramo.


Hakasulkeiden käyttö (vain välttämättömät tapaukset):
245 10 ‡a Lauluja lasten aiheista / ‡c [säveltäjä] Markku Johansson ; [sanoittaja] Jorma Toiviainen.

100 1# ‡a Puumala, Veli-Matti, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Chainsprings ; ‡b Seeds of time / ‡c [music by] Veli-Matti Puumala ; Roland Pöntinen, piano, Tampere Philharmonic Orchestra, [conducted by] Hannu Lintu.

100 1# ‡a Soler, Antonio, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Harpischord sonatas  / ‡c [music by] Antonio Soler ; Anna-Maaria Oramo, harpsichord.
246 11 ‡a Cembalosonaatteja / [säveltäjä] Antonio Soler ; Anna-Maaria Oramo, cembalo

245 00 ‡a Harold in Italy / ‡c Berlioz. Sonata per la gran viola e orchestra / Paganini ; [performed by] David Aaron Carpenter, Helsinki Philharmonic Orchestra, [conducted by] Vladimir Ashkenazy.

‡n - Numerointitieto
‡p - Teoksen osan nimi
RDA 2.3.2 Päänimeke
YDINELEMENTTI

Osakentät ‡n ja ‡p seuraavat välittömästi sitä nimekettä, johon ne liittyvät. Tarvittaessa osan nimekkeestä tehdään lisäkirjaus kenttään 246.

245 00 ‡a
Suuri toivelaulukirja. ‡n 8 / ‡c toimittanut Aapeli Vuoristo ; [taitto ja kuvitus Pirkko Huttunen].

245 10 ‡a Kootut levyt. ‡n Osa 29, ‡p 1962-1966 / ‡c Olavi Virta.

245 10 ‡a Lieder. ‡n Heft 6, ‡p Lieder nach Texten von Mayrhofer und anderen Dichtern / ‡c Franz Schubert.

Päänimekkeellä alanimeke, jolloin osan numerointitieto tulee osakentän ‡b jälkeen:

245 00 ‡a Aikamme trubaduurit : ‡b 100 koskettavaa laulua. ‡n 5.

245 10 ‡a Kootut yksinlaulut : ‡b korkealle äänelle. ‡n Vol. 1 / ‡c Oskar Merikanto.


Anchor
246
246
246 MUUT NIMEKKEET (T)

Indikaattorit
Ensimmäisen indikaattorin arvolla määritellään, tuleeko nimekkeestä lisäkirjaus (eli onko nimeke indeksoituva) ja luodaanko kentästä huomautus (eli näytetäänkö kentän sisältö OPACissa). Toisella indikaattorilla täsmennetään nimekkeen tyyppi. 

...