Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anchor
045
045
045 AJANKOHTA TAI AJANJAKSO (ET)

HUOM. Muusa-ryhmä suosittaa teokseen liittyvän ajankohdan merkitsemisessä 045-kentän sijaan kenttää 046.

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Ajan tyyppi
0 - Yksittäinen ajankohta
1 - Useita yksittäisiä ajankohtia
2 - Aikaväli

Osakenttäkoodit (valikoima): ‡b - Ajankohta tai aikaväli vuodesta 9999 eKr. nykypäivään (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Teos
RDA 6.4 Teokseen liittyvä ajankohta
YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan samannimiset entiteetit toisistaan

Kenttään merkitään teoksen sävellysvuosi. Tieto merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioinnin kannalta. Jälkimmäisessä tapauksessa se merkitään myös osaksi teoksen auktorisoitua hakutietoa. Jos sävellysvuosi on epävarma, merkitään arvioitu vuosi. Jos sävellyksen valmistumisvuosi on moniselitteinen, lisäselvitystä voidaan antaa 500-kentässä. Jos säveltäjä on tarkistanut teosta sen valmistumisvuoden jälkeen ja kuvailtavana on tarkistettu versio, tarkistusvuosi voidaan merkitä huomautuksiin. Sävellysvuoden merkitsemiseen ei käytetä pilkkuja eikä kauttaviivoja.

Muut teokseen ja ekspressioon liittyvät ajankohdat merkitään kenttään 046.

045 0# ‡b d2004

045 1# ‡b d1973 ‡b d1980
500 ## ‡a Sävelletty 1973, tarkistettu 1980.

045 2# ‡b d2006 ‡b d2007
(sävelletty 2006–2007)

045 0# ‡b d1943
100 1# ‡a Klami, Uuno, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Konsertot, ‡m viulu, orkesteri ‡g (1943)Anchor
046
046
046 ERIKOISKOODATTU JULKAISUAIKA (T)

...