Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Column
width30%

Muita MARC 21 -resursseja:

MARC 21 -formaatin suomenkielinen käännös
MARC 21 på svenska
MARC Standards (Library of Congress)
MARC 21 -sovellusohje (RDA) 
MARC 21 -sovellusohje (ISBD)

 

Muita kuvailuohjeita:


Sisällönkuvailuopas
Toimijakuvailuohje
RDA-kuvailuohjeita 
Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEAn) ohjeita
 
Melindan toimintaohje  


Sisällysluettelo

Children Display

Haku sovellusohjeesta

Livesearch
spaceKeyMARCsov
id1

 

Column
width70%

 

Kommentit osoitteeseen muusa-posti @  helsinki.fi

 

Sovellusohjeen viimeisimmät päivitykset

Recently Updated