Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Melindaan liittymiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Eri mallit eroavat toisistaan liittymisprosessin keston ja vaadittavan työmäärän sekä toisaalta potentiaalisten hyötyjen osalta. Alla on yhteenveto malleista eroineen.

Liittymismalli
LiittymismalliKevytPikku räätäliIso räätäli (perinteinen)
Kuvaus

Mukaan uusilla aineistoilla:
paikalliskannan aineistoa ei siirretä liittymisen yhteydessä Melindaan

Mukaan rajatulla aineistolla:
paikalliskannasta siirretään vain osakohteetonta aineistoa tai helposti rajattavia kokoelmia liittymisen yhteydessä Melindaan

Mukaan laajalla aineistolla:
paikalliskannasta siirretään myös osakohteellista aineistoa (lähes koko tietokanta) liittymisen yhteydessä Melindaan

Optio: mallista toiseen siirtyminen myöhemmin

Nuoli vasemmalta oikealleImage Modified

Hyödyt
 • nopeasti mukaan Melinda-kuvailuyhteisöön
 • uudet aineistot
 • Melindasta haku, muokkaus ja päivitys takaisin Melindaan
 • mukaan Melinda-kuvailuyhteisöön :melko nopeasti
 • uudet aineistot ja jokin osa tietokannasta kuten maakuntakokoelma näkyviin metatietovarannon kautta
 • Melindasta haku, muokkaus ja Melindaan lisättyjen tietueiden päivitys takaisin Melindaan ja replikointi.
 • täysin mukaan Melinda-kuvailuyhteisöön
 • oma tietokanta tulee siivottua (laatu)
 • kirjaston aineistot mukaan metatietovarantoon
  • kansallinen näkyvyys
 • replikoinnin täysi hyödyntäminen
Haitat
 • replikoinnin hyödyntäminen rajallista
 • oman tietokannan siivous liittymisen yhteydessä jää pois (laatu)
 • kirjaston vanhat aineistot eivät kasvata rikasta metatietovarantoa
 • replikoinnin hyödyntäminen rajallista
 • suuri osa omasta tietokannasta voi jäädä siivoamatta (laatu)
 • kirjaston aineistot eivät kasvata laajasti metatietovarantoa
  • kansallinen näkyvyys rajallinen
 • oman tietokannan siivoaminen vie resursseja
  • Kansalliskirjaston työkalut kuten massakorjaimet auttavat
 • isojen aineistojen siirto Melindaan vie aikansa

...