Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Excerpt

Tieto vertaisarvioinnista

Alkuperäisen julkaisun luonne. Vaihtoehdot: Vertaisarvioitu/peerReviewed - Vertaisarvioimaton/nonPeerReviewed.