Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huomioita: Kenttä on ollut käytössä Sibelius-akatemialla ja Elektra-aineistossa. Kenttään tallennettua tietoa käytetään Finna-rajapinnassa käyttörajoituksen esittämiseen.

Esimerkki: ”Pääsy aineistoon rajattu, käyttö vain [nimi] kirjaston tiloissa.”

...