Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt

...

Julkaisussa käytetty lähde

...

Julkaisussa käytetyn lähteen verkko-osoite (OpenAIRE: publication reference) tai muu tunnistetieto. Jokainen lähde omaan kenttäänsä. Toistettava kenttä.


 Huomioita: Verkkolähteet pyydetään ilmoittamaan, jos kyseessä on OpenAIRE-artikkeli.

...