Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Excerpt

Painetun

...

julkaisun ISBN-numero

...

Tallenna kenttään julkaisun painetun

...

version ISBN-numero, pelkkä tunnus ilman lyhennettä "ISBN". Numerotunnus mahdollisuuksien mukaan

...

yhdysviivoineen, muussa tapauksessa yhtenä numerojonona, ilman välilyöntejä tai

...

yhdysviivoja.


 Huomioita: Numerotunnuksen perään voi halutessaan lisätä sulkuihin millaisesta aineistoversiosta on kyse, esim. (epub), (painettu) jne., mutta näin voi tehdä vain relation-alkuisissa ISBN-kentissä.

Esimerkki: 123-456-789-0123 


*Soveltuessaan pakollinen: OKM