Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Excerpt

Muu DOI-tunnus

Kustantajan julkaiseman tai muun version kuin julkaisuarkistoon tallennettavan teoksen pysyvä DOI-tunniste. Tallenna tunnus kokonaisena verkko-osoitteena.

 

Huomioita: Jos julkaisuarkiston omana tunnistejärjestelmänä on käytössä DOI-tunnisteet, tämä tunniste pitää tallentaa dc.identifier.doi-kenttään. Kotimaisissa julkaisuarkistoissa käytetään kuitenkin yleisemmin URN-tunnisteita, jolloin mahdolliset DOI:t liittyvät usein kustantajan verkkosivuilla oleviin julkaisuihin.

...