Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

HUOM! YSAn kehitys lakkautettiin keväällä 2019. Jatkossa Maantieteellisten käsitteiden kuvailutarpeisiin vastaa Yleinen suomalainen ontologia jatkossaYSO ja YSO-paikat.

YSAn maantieteellisten käsitteiden luonnissa hyödynnetään Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteriä.

...