Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Avoimesti saatavilla olevat open access –julkaisut ovat kaikkien luettavissa. Avoin julkaisumalli tarjoaa tutkimukselle ja tutkijalle näkyvyyttä sekä hyödyttää yhteiskuntaa. FinELib pyrkii lehtineuvotteluissa edistämään avointa julkaisua.

...