Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt

Vaihtoehtoinen nimeke

...

Julkaisun muu nimeke, esimerkiksi erikieliset nimekkeet. Nimeke muodossa Päänimeke : alanimeke. Kaksoispisteen molemmin puolin on tyhjä välilyönti kirjastoissa yleisesti käytetyn ISBD-välimerkityksen mukaisesti. Nimekkeen muotoilu muuten kuten alkuperäisessä

...

julkaisussa. Toistettava kenttä. Katso esimerkit dc.title-kentän tiedoista.


 *Finna