Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Yleistä pohdittavaaKokouksessa käsiteltyjä asioita:- Tallennuspaikka, julkaisuarkistopalveluiden asiakaswikiin saatu hyväksyntä kvp:llä (

 • Metadatasuosituksen tallennuspaikka selvinnyt, julkaistaan helmikuun lopussa
  • Julkaisuarkistopalveluiden asiakaswikin Metadataa koskevat ohjeet -alasivun alle
  • Tarvittaessa helppo päivittää, koska kaikilla KK:ssa muokkausoikeudet

...

  • Päivityssykli olisi hyvä sopia, esim. kerran vuodessa tai puolivuosittain
   • OKM:n julkaisutiedonkeruussa vaadittujen tietojen muutokset tehtävä metadatasuosituksen OKM-osuuteen ennen kesän korvalla organisaatioille lähetettäviä korjauspyyntöjä?
  • Konvertointikin voi onnistua, lisäksi kiwissä on varmuuskopiointi käytössä
 • Kenttien järjestys suosituksessa
  • Menevät automaattisesti aakkosjärjestykseen asiakaswikissä
  • Esimerkkitietueita joistain aineistoista omille sivuilleen
   • Kenttien järjestystä voi muuttaa esim. numeroimalla kentät
  • OKM-julkaisutiedonkeruuseen liittyvät kentät omalle alasivulle siinä järjestyksessä kuin ne mainitaan tiedonkeruuoppaassa
   • Näiden kenttien osalta voi tulla ongelmia tiedon haravoinnissa muualle
   • local-nimiavaruuden käyttöä pohdittiin, mutta toimintaa pitäisi testata
   • Päädyttiin käyttämään täysin DC-nimiavaruuden ulkopuolisia kenttiä
    • Kenttä alkaa okm.-elementillä
    • Jos julkaisuarkistoa halutaan käyttää tutkimustietojärjestelmänä, okm-alkuisia kenttiä voi käyttää, mutta muuten "vain viime hädässä käytettäviä"
 • Pakolliset kentät

   - Mitä tilastoidaan?

   - Juhan kommentit

    • Pakollisia kenttiä vaikea määrittää, koska aineisto on monipuolista
    • Voidaan suositella tiettyjä kenttiä käytettäväksi tietyille aineistolajeille
    • Päädyttiin käyttämään 'Tärkeät kentät' -nimitystä
   • Tilastointiasiat
    • Mietitään erikseen suosituksen valmistuttua
     
   • Juha Hakalan lähettämät kommentit metadatasuosituksesta käsiteltiin ja taulukkoa muokattiin tarpeen mukaan
   • Muut asiat:
    • dc.contributor.organization -kenttä puhutti, koska sekoittaa esim. hakutuloksia, jos haravoidaan varsinaisena tekijäkenttänä
     • Voidaan piilottaa haravoinnista
    • Affiliaatioiden merkintä ja sitominen on edelleen vaikeaa → toisaalta löytyvät viimeistään itse artikkelista
    • Embargo: DSpacen uusissa versioissa myös metadatan saa tarvittaessa piilotettua, bundlet(?)
    • OpenAIRE-aineistotyyppi liian suppea, COAR:in aineistotyypit ovat vähän laajempia, mutta niissäkin on puutteita