Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aika: 13.1.2017 klo 13-13.30 (13.30-14.30 yhteinen kokous ohjausryhmän kanssa)

Paikka:Helsingin yliopiston kirjasto, Kaisa-talo suuri kokoushuone (7062), Fabianinkatu 30, Helsinki. Etäyhteysosoite on https://connect.funet.fi/kk_kokous

...

Projektiryhmän edellinen kokous

Pöytäkirjat ovat avoimia kaikille, joten osallistujia pyydetään tarkistamaan heitä koskevien tietojen oikeellisuus.Edellisen kokouksen pöytäkirja https://www.kiwi.fi/x/TAdhB.

Tilannekatsaus projektiryhmän toimintaan

Käydään läpi tilannekatsaus projektissa tehdystä työstä.

Markkinatutkimus

Ohjausryhmälle vietäviä asioita

 

Seuraava kokous

 

Tiedotusasiat

                     

Muut asiat

 

Kokous jatkoo klo 13.30 jälkeen yhteisenä ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmän kokouksen asialista löytyy osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/Yg1hB