Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

HUOM! Tässä ohjeessa ei oteta kantaa museoiden luettelointiohjeeseen, vaan vain siihen, miten kokoelmanhallintajärjestelmien tulisi tuottaa LIDO-formaattia tuotetaan. Toisin sanoen esim. paikkatiedon hierarkian järjestys kuvailussa voi hyvin olla päin vastoin kuin LIDO-muodossa. Ohjeilla on kuitenkin yhteys toisiinsa sikäli, että järjestelmien pitäisi . Järjestelmien tulisi mahdollistaa sisällönkuvailu niin, että siitä saadaan muodostettua korkealaatuista paikkatietoa.

...