Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • YSOssa käytetään useaa eri ominaisuutta huomautusten ilmaisemiseen. Näiden tehtävänä on selventää käyttäjälle käsitteen merkitys.
  • Käsitteen määritelmä ilmaistaan ominaisuudella Määritelmä (skos:definition).
  • Käsitteen käyttöhuomautus ilmaistaan ominaisuudella Käyttöhuomautus (skos:scopeNote).
  • Muunlaiset huomautukset ilmaistaan ominaisuudella Huomautus (skos:note).
 • Mikäli määritelmät, käyttöhuomautukset tai huomautukset sisältävät viittauksia muihin ontologian käsitteisiin, huomautustekstiin on mahdollista liittää linkki kyseisen käsitteen termin yhteyteen, jolloin linkkiä klikkaamalla pääsee kyseisen käsitteen tietoihin.
 • Ks. esim. YSOn käsite alkusoitot.dc:spatial?

Käsitetyypit

 • YSO sisältää hierarkisoivia käsitteitä (yso-meta:Hierarchy), ryhmitteleviä käsitteitä (skos:Collection, isothes:ThesaurusArray), yleiskäsitteitä (yso-meta:Concept) ja yksilökäsitteitä (yso-meta:Individual).


Excerpt Include
YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset
YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset

...