Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • YSOssa jokaisella käsitteellä on oltava yläkäsitesuhde toiseen YSO-käsitteeseen, poislukien hierarkian pääluokat: , oliot, ominaisuudet sekä tapahtuma ja toiminta, joilla ei ole yläkäsitesuhdetta.

...

Linkityssuhteet

  • YSOn käsitteiden ja erikoisontologioiden YSO-pohjaisten ontologioiden väliset ekvivalenssisuhteet on toteuttanut ovat erikoisontologioiden ylläpito.

...

  • ylläpitäjien vastuulla. YSOn kehitys- ja julkaisuversioon ei ole merkitty ekvivalenssisuhteita YSO-pohjaisiin ontologioihin.
  • Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) ja Allmän tesaurus på svenska:n (Allärs) ylläpidon lakkautamiseen saakka (2019) YSOn käsitteille merkittiin ekvivalenssisuhde vastaaviin YSA- ja Allärs-käsitteisiin. Tähän käytettiin ominaisuutta Vastaava käsite (skos:exactMatch). Niille YSOn käsitteille, joille ei ollut tuolloin vastinetta YSAssa tai Allärsissa, ei ekvivalenssisuhdetta merkitty: YSOn hierarkisoivat käsitteet ja ryhmittelevät käsitteet ovat tällaisia.
  • YSOn käsitteitä on linkitetty vastaavuussuhteella Library of Congress Subject Headings sanastoon. Linkkejä on kolmea tyyppiä, joihin kuhunkin käytetään omaa skos-ominaisuuttaan: Lähes vastaava käsite (skos:closeMatch), kun käsitteet ovat lähes tai täysin toisiaan vastaavat tyypillisissä käyttökonteksteissa. Vastaava laajempi käsite (skos:broadMatch), kun YSO-käsite on linkitetty merkitykseltään laajempaan LCSH-käsitteeseen. Vastaava suppeampi käsite (skos:narrowMatch): YSO-käsite on linkitetty merkitykseltään kapeampaan LCSH-käsitteeseen.

Poikkeusten dokumentointi on kesken.


Excerpt Include
YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset
YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset

...