Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Yleistä
  • PrefLabel on uniikki ihmisluettava tunniste
  • Käsitteellä ei voi olla useampaa prefLabelia samalla kielellä
  • Kahdella käsitteellä ei saa olla samaa prefLabelia
  • Termit eivät saa olla ketjumuotoisia (esim. "eläimet – käyttäytyminen"). Tämä koskee sekä suositeltavia termejä että ohjaustermejä. Ketjumuotoisen termin sijaan voidaan käyttää tapauskohtaisesti esim. yhdyssanaa, sanayhdistelmää tai sulkutarkennetta.
   • Esim. termi "eläimet – käyttäytyminen" on muutettu muotoon "eläinten käyttäytyminen".

 • Ohjaustermit (alternative label)
  • Ohjaustermi on käyttöä ohjaava, ei käsitteen merkitystä määrittävä ominaisuus; ei määritä käsitteen hierarkiaa. esim. rajat-käsitteen ohjaustermi valtakunnan rajat ei pidä katsoa vaikuttavan käsitteen hierarkisointiin.
  • Ohjaustermi ei saa olla sama kuin jonkin toisen käsitteen prefLabel
  • Sulkutarkenteellisille käsitteille lisätään ohjaustermiksi sulkutarkenteeton muoto

 • Sulkutarkenteet
   • sulkutarkenteeksi valitaan ensisijaisesti (jos mahdollista) termin yläkäsite ja noudatetaan yläkäsitteen muotoa -> esim. maantieto (oppiaineet). Jos yläkäsite ei riitä selventämään käsitteen merkitystä, valitaan tarkenteeksi aihealue, tieteenala tms.
    • HUOM! jos preflabel on yksilöivä, sulkutarkenne ei välttämätön erityisesti jos se ei selvennä käsitteen merkitystä

    • HUOM! Englannin käännösversion osalta linjaus toteutuu suppeammin. Tämä siksi, että:
     • hierarkia ei englanniksi aina päde
     • eroa usein tehdään sellaisten käsitteiden välille, jotka ovat saman yläkäsitteen tai toistensa alla.
      -> subjektius = subjectivity (quality of being a subject) LT societal properties
      -> subjektiivisuus = subjectivity (quality of being subjective) LT societal properties
     • yläkäsite ei muutoin riitä tarkentamaan käsitettä -> kanteet = actions (legal process) LT societal objects

...