Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


*Pakolliset kentät

1. Title: dc.title - NimekeNimekkeet: dc.title / dc.title.alternative
- Säilytä alkuperäisen kirjoitusmuoto ja järjestys, alaotsikot erotetaan kaksoispisteellä (ilman välilyöntejä)

2. Creator: dc.creator - Tekijä: dc.contributor.author / dc.creator
- Nimi käänteisessä järjestyksessä: sukunimi, etunimi/etunimen alkukirjaimet
- Organisaation nimi organisaation hierarkian mukaan suuremmasta pienempään
- DSpace-kenttä dc.contributor.author korjataan OAI-PMH -rajapinnassa vaadituksi
- Pysyvä tunniste myös tekijöillä, erotetaan puolipisteellä tekijän nimestä; id_orcid 0000-0000-0000-0000

3. Access Level: dc.rights - OpenAIRE-pääsyoikeudet: dc.rights.accessLevel
- Käytä osoitteesta https://wiki.surfnet.nl/display/standards/info-eu-repo/#info-eu-repo-AccessRights löytyviä arvoja

  • info:eu-repo/semantics/closedAccess
  • info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
  • info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
  • info:eu-repo/semantics/openAccess

4. Publication Date: dc.date - Julkaisuaika: dc.date.issued
- Käytä ISO 8601 -standardin mukaista (vvvv-kk-pp) formaattia, vain vuoden ilmoittaminen on pakollista

5. Publication Type: dc.type - OpenAIRE-aineistotyyppi: dc.type.publication
- Käytä OpenAIREn luomaa kontrolloitua sanastoa

...