Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YSOon tehtyjen ehdotuksen eteneminen järjestelmässä

HUOM! Eri sanastojen osalta ehdotusten käsittelyprosessi voi olla erilainen.

Kun ehdotus uuden termin ottamisesta sanastoon on lähetetty, YSO-toimittaja tarkastaa ehdotuksen. Ehdotus hylätään suoraan vain jos ehdotuksessa on asiattomuuksia tai jos sitä ei ole luotu widgetin kautta. 

YSOn osalta käsittelyyn hyväksytyt uudet käsite-ehdotukset siirretään Finton ehdotukset sisältävään "sanastoon" (YSE) koneellisesti kerran päivässä. Tässä yhteydessä käsite saa pysyvän tunnisteen, URIn. Uusi ehdotus näkyy YSEssä yleensä tarkastuksesta seuraavana päivänä. Muutosehdotuksia ei viedä finto.fi näkymään.

Ehdotuksella on GitHubissa kaksi ominaisuutta, "Label" ja "Milestone". Label kertoo onko kyseessä uusi käsite, uusi maantieteellinen käsite, uusi ohjaustermi, vai muutos olemassaolevaan käsitteeseen. Lisäksi label kertoo ehdotuksen käsittelystä: "vastaanotettu" tarkoittaa että ehdotus on vasta saapunut järjestelmään eikä sitä ole vielä käsitelty YSO-kokouksessa, "alustavasti ok" kertoo, että ehdotus on käsiteltävänä seuraavassa kokouksessa, ja että sen hyväksymistä on kannatettu.

Milestone kertoo missä YSO-kokouksessa ehdotusta on viimeksi käsitelty, tai onko se seuraavan tulossa olevan kokouksen asialistalla. Tämä koskee kuitenkin vain järjestelmän käyttöönoton jälkeen pidettyjä kokouksia, aikaisemmin kokouksissa käsitellyillä ehdotuksilla ei ole milestonea.

YSO-ehdotusten käsittely


Ehdotukset käsitellään neljä-viisi kertaa vuodessa järjestettävissä YSO-kokouksissa. Tieto kokousten aikataulusta sekä hyväksytyistä ja ei-hyväksytyistä käsitteistä löytyy Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswikistä sivulta https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/Ajankohtaista.

Mikäli ehdotettu käsite hyväksytään YSOanYSOon, poistetaan ehdotus YSEstä ja ehdotuksen GitHub-issue suljetaan. Tämän jälkeen ehdotus lisätään uutena käsitteenä sanastoon ja sitä voi käyttää kuvailussa. Hyväksytyt käsitteet lisätään YSOon kuukausittain. Ehdotukset joita ei hyväksytä jäävät avoimina GitHubiin ja niitä voi edelleen kommentoida, jolloin ehdotus palautuu uudestaan kokouksen käsittelyyn.

Maantieteelliset nimet hyväksytään sanastoon ilman kokouksen käsittelyä, mikäli nimeen ei liity epäselvyyksiä.

Ehdotetun käsitteen käyttö kuvailussa

Käsite saa jo ehdotusvaiheessa oman pysyvän tunnisteensa, joten sitä on mahdollista käyttää kiireellisissä kuvailutilanteissa. On kuitenkin suositeltavaa odottaa käsitteen hyväksymistä sanastoon ennen sen käyttöä. Jos käytät ehdotettua käsitettä kuvailussa on vastuullasi seurata hyväksymisprosessia ja reagoida, jos käsitettä ei hyväksytä tai jos käsite hyväksytään ehdotetusta poikkeavassa muodossa.