Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
AikaKäsiteltävä asia
Helmikuu
 • Vuosiraportti 2016
 • Projektisuunnitelma 2017 (hyväksyntä)
 • Korkeakoulujen kirjastojärjestelmähankinnan tilannekatsaus
 • Finnan käyttäjäkyselyn tulokset
 • Kirjastoverkkopalveluiden palvelukyselyn tulokset Finnan osalta
 • Viestinnän tilannekatsaus
Toukokuu
 • OKM:n hallinnonalan ulkopuolisten mukaantulo
 • Yleisten kirjastojen mukaantulo
 • Avoin data ja sisällöt sekä uudet käyttötavat
 • Oppimisympäristöt ja -alustat
 • Tilannekatsauksia taustajärjestelmähankkeisiin (AHAA)
Syyskuu
 • Tietosuoja-asetuksen tilannekatsaus
 • KaPA-tilannekatsaus
 • Tilannekatsauksia taustajärjestelmähankkeisiin
 • Valmistautuminen konsortioryhmän toimikauden päättymiseen
 • ATT ja KDK
Marraskuu
 • Projektisuunnitelma 2018
 • Valmistautuminen palvelusopimuksen uusimiseen
 • Valmistautuminen kauden 2018 - 2019 konsortioryhmän nimeämiseen