Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • publikationen innehåller redigerat material
  • i publikationen anges ansvarig redaktion (till. ex. utgivare/förläggare)
  • publikationen har en permanent titel
  • publikationen har en fungerande webbadress
  • publikationen fokuserar på ett tema

...