Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

EAN, streckkoden som ingår i GTIN (Global Trade Item Number), kan bildas från ISSN. En kod som baserar sig på ISSN börjar med prefixet 977. Efter det kommer ISSN utan bindestreck och kontrollsiffra samt ett kontrollnummer som beräknats enligt GTIN-kodsystemet. Kontrollnumret kan beräknas med räknaren nedan. Vid GTIN-13 skriver man in prefixet 977, ISSN utan bindestreck och den sista siffran (eller bokstaven x) samt två nollor. Stryk den första nollan i koden som räknaren ger och resultatet är en GTIN-kod som består av 13 tecken.

Räknare för GTIN-kontrollnummer (på finska)

ISSN ska alltid finnas synlig på publikationen. Information om tryckningen av den ISSN-baserade streckkoden fås från tryckeriet. Finlands ISSN-central delar endast ut ISSN, utgivaren/förläggaren måste själv sköta anskaffningen av EAN-streckkoden.

...