Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

CSC suorittaa ammattikorkeakoulujen AMKIT-konsortion ja yliopistokirjastojen ja eräiden erikoiskirjastojen Linnea2-konsortion Voyager-kirjstotietokantojen päivityksen nykyisestä Voyager 8.1.1 -versiosta 9.2.1 versioon vuoden vaihteessa 2016 - 2017. Tälle sivustolle kootaan päivitystä koskevaa tietoa ja ohjeistusta. Sivusto elää - sitä kannattaa seurata silloin tällöin. Esimerkiksi ohjeita siitä, mitä kirjastojen on tehtävä päivityksen jälkeen, tulee vielä. Samoin todennäköisesti havaintoja uuden Voyagerin käyttäytymisestä testipalvelimen perusteella.

Children Display
alltrue
styleh4
sorttitle

...