Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

264 #2 ‡a [Helsinki] : ‡b Suomen Kirjastopalvelu Oy

264 #4 ‡c ©2018℗2018


264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Werner Söderström Osakeyhtiö, ‡c [2020]

264 #3 ‡a Suomessa : ‡b Data-Mate Oy


Äänikirjatallenteissa voi olla sekä ℗- että ©-vuosi. Näistä vain uusin vuosi huomioidaan tarvittaessa. ©-vuosi liittyy tekstiin, ℗-vuosi liittyy äänitteeseen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300 - ULKOASUTIEDOT (T)

Ydinelementti a

...