Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suomen kansallisbibliografia Fennica saavutti kesällä maagisen miljoonan bibliografisen tietueen rajapyykin. Aiheesta lisää Kansalliskirjaston verkkosivuilla.