Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Toimittajat Finnan kuva-aineistojen käyttäjinä, FM Erika Kallinen, Tampereen yliopisto

Finnan käyttäjät, keitä he ovat? tiedottaja Heidi Mustajoki ja palvelupäällikkö Heli Kautonen, Kansalliskirjasto

...