Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Organisaation esittelysivu voidaan tuottaa hyvin vähäiselläkin tietomäärällä (kuva 4). Organisaation esittelysivulla näytetään sekä organisaatiokohtaista tietoa että palvelupisteiden ja kirjastolaitosten tietoja. Lisäksi kannattaa syöttää tiedot, kenelle ja mitä palveluja tarjotaan ("aineistojen käyttö"). Jos käyttäjä voi tilata aineistoa, kannattaa mainita, millaisella aikataululla tilauksia käsitellään ja kuinka nopeasti käyttäjä voi tilaamansa aineiston saada.

Kun organisaation esittelysivuun tarvittavat tiedot on syötetty, tätä sivua hyödynnetään näkyvästi tarjoamalla linkkejä sivulle monessa paikassa. Sivulle linkataan mm. kaikista ko. organisaation tietueista ja Ketkä ovat mukana -sivulta sekä finna.fi:ssä että muissa näkymissä, joissa Kirjastohakemisto-toiminnallisuudet on kytketty päälle. 

...