Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tietohuoltokomitea (Suomen standardidoimisliiton tekninen komitea 115) osallistuu kansainvälisten ISO-standardien kehittämiseen sekä kansallisten SFS-standardien laadintaan tietohuollon alalla. Sen toimialaan kuuluvat kansainvälisen ISO TC46-komitean alat, "Information and documentation", lisäksi komitea seuraa ISO TC171:n "Document management applications" työtä. Komitean jäseninä ovat tietohuollosta kiinnostuneet vapaaehtoiset yhteisöt.

Tietohuoltokomitean esittely SFS:n sivuilla

Suomen standardoimisliitto SFS

 

 

 

Recently Updated

 

Livesearchpagetree
placeholdersearchBoxSearchtrue