Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om organisationen behöver en undernamnrymd men kan inte skapa URN-identifikatorer själv, kan den använda Nationalbibliotekets URN-generator, där dess undernamnrymd skall då vara en alternativ. OBS! Vem som helst kan ladda ner URN:NBN från generatorn, men utan registrering är dom inte rikitga identifikatorer och därmed onyttiga.

Allmänn NBN-namnrymd

Om organisationen behöver ingen egen namnrymd, kan den använda almmänna URN:NBN från Nationalbibliotekets URN-generator.

...