Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Poistin vanhentuneen linkin takia koko lauseen mitä en edes ymmärtänyt.

...

  • URN:NBN:fi-fe20042357
  • META NAME="Identifier" SCHEME="URN" CONTENT="URN:NBN:fi-fe19981001"
  • Metatietojen luonnissa voi käyttää hyväksi Kansalliskirjaston Dublin Core -tallennusalustaa, jolla voi samalla luoda määrämuotoiset tekijä-, nimeke- ja muut kuvailutiedot.