Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Metatietovarannossa tietue poistetaan kokonaan ainoastaan silloin, kun se on alun perin jollain tapaa virheellinen tai puutteellinen. Muissa tapauksissa itse bibliografinen tietue saa aina jäädä Melindaan, vaikka sillä ei enää olisi yhtään omistavaa kirjastoa. Tuplatietuetta ei saa suoraan poistaa, vaan tietueet yhdistetään Merge+-ohjelmalla.

Kun nimeke poistetaan kirjaston kokoelmista, Melindassa toimenpiteeksi riittää tietokantatunnuksen poistaminen tietueesta. Melindan viimeisen tietokantatunnuksen poistamiseen ei liity mitään erityistoimenpiteitä. Toki tällöin on hyvä harkita tulisiko nimeke lähettää Varastokirjastoon. Aikaisemman suosituksen mukaista 500-kentän X-merkintää ei enää tarvitse tehdä Varastokirjastoa varten, vaan tietue saa jäädä Melindaan semmoisenaansellaisenaan.

Jos kerralla poistettavia tietueita on kymmeniä tai satoja, tietokantatunnusten massapoisto voidaan ajaa kirjaston toivomuksesta myös Kansalliskirjastossa. Tähän tarvitaan lista oman tietokannan tietueen tietueiden bib-id-tunnuksista sekä Melindan puolella 035-kentissä olevista tunnisteista. Tähän liittyen paras yhteydenottokanava on palveluosoite melinda-posti[at]helsinki.fi.

...

Section
Column
width50%
Tip
titleKoottuja linkkejä

 Alephin tallennusalustat: Tallennusalustat Alephissa

Aurora-wiki: Aurora-järjestelmän ohjeistus (vaatii kirjautumisen Axiellin asiakastunnuksilla)

BookWhere-ohje: BookWhere

Kansalliskirjastossa laadittuja ohjeita ja linjauksia koskien kansallisbibliografian kuvailua: Kuvailuohjeet

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEA) ohjeita ja suosituksia: Ohjeita ja suosituksia

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEA) RDA-ohjeita: RDA-ohjeita

Kuvailusääntöpalvelun ohjesivu: Ohjeet

Kuvailusääntöpalvelun koulutukset: Tapahtumat ja koulutukset

MARC 21 -luettelointiformaatti: MARC 21 yhtenäisformaatit

MARC21 Bib -sovellusohje Melinda-kirjastoille: MARC 21 -sovellusohje

Metatietosanasto: Metatietosanasto

Melindan tuplien, väärinyhdistymisten ja muiden virheiden ilmoituslomake

Merge+ -ohje: Tietueiden yhdistäminen uudella Merge+ -ohjelmallakäyttöliittymällä

RDA-kuvailuohjeet (aiemmin kirjastoaineistojen kuvailusäännöt / ISBD Consolidated)

Sisällönkuvailuverkoston sisällönkuvailuohjeet

USEMARCON & USEMARCON GUI -konversio-ohjelmat

Column
width50%
Panel
borderColorblack
titleViimeisimmät päivitykset

Recently Updated
max4
themesidebar
labelstoimintaohje