Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Tiedonhallinnan ohjausryhmän seuraava kokous pidetään keskiviikkona 15.5.2019 klo 13-15.30.sähköpostikokouksena toukokuussa 2019.